Universiteit Leiden

nl en

Subsidie voor MASTERY: Hoe ga je om met gevoelige onderwerpen in de academische wereld

Tien projecten zijn door de selectie gekomen tijdens de vierde ronde van het Seed Funding Programma dat in het leven is geroepen door EUniWell. Marieke Liem, Hoogleraar Sociale Veerkracht en Veiligheid, heeft een beurs ontvangen voor het MASTERY project.

In deze projecten komen onderzoekers, studenten, onderwijzers en bestuurders van de betrokken universiteiten samen om te werken aan projecten die dieper ingaan op de hoofddoelen van EUniWell: het promoten van welzijn op het gebied van gezondheid, onderwijs, mensen en instellingen, gendergelijkheid en/of het bestreden van ongelijkheid. 

Met het MASTERY project, dat geleid wordt door Katharina Karcher van de Universiteit van Birmingham, hopen Liem en haar collega’s in staat te zijn om maatregelen die het welzijn van onderzoekers en studenten die werken met gevoelige onderwerpen te identificeren en te promoten. Het doel is handvatten en bronnen te ontwikkelen die docenten tijdens hun lessen kunnen gebruiken om gevoelige onderwerpen te introduceren en te bediscussiëren in een veilige en inclusieve omgeving.

Marieke Liem

Aandacht besteden aan onderwerpen die als pijnlijk kunnen worden ervaren

MASTERY wil verandering brengen in de manier waarop we omgaan met ‘gevoelige’ onderwerpen, legt Liem uit. ‘Films, sociale mediaberichten en andere media-inhoud die mogelijk gevoelige inhoud bevat worden vaak voorafgegaan door een waarschuwing. Het gebruik van zulke waarschuwingen binnen het onderzoek en onderwijs wordt echter gezien als controversieel en er is onderzoek gedaan dat suggereert dat het geen effect heeft (Sanson, Strange & Merryn, 2019). Maar hoe besteden we dan aandacht aan onderwerpen die als pijnlijk kunnen worden ervaren? En, welke steun zouden universiteiten moeten bieden aan academici die regelmatig worden blootgesteld aan dit soort materiaal vanwege de ‘gevoelige’ aard van hun onderzoek en/of colleges? Tot nu toe is er nog nauwelijks onderzoek gedaan dat antwoord probeert te geven op deze essentiële vragen.’

Liem: ‘Door gebruik te maken van de expertise en ervaring van onderzoekers uit een breed scala aan disciplines, hoopt ons project verandering te brengen in hoe we binnen de academische wereld omgaan met ‘gevoelige’ onderwerpen. Onderwerpen die over het algemeen als gevoelig worden ervaren zijn bijvoorbeeld: oorlog, huiselijk geweld, politiek activisme, extremisme, verkrachting, moord, geestelijke gezondheid, dood, traumatische bevallingen, abortus en seksualiteit. Hoewel algemeen bekend is dat gevoelige onderwerpen belastend kunnen zijn, worden academici niet getraind hoe ze om moeten gaan met mogelijk verontrustend materiaal. Ons project hoopt hier verandering in te brengen.’

Twee doelstellingen

Het project heeft twee concrete doelstellingen: 1) het identificeren en promoten van maatregelen om het welzijn van onderzoekers en studenten die werken met gevoelige onderwerpen te verbeteren en 2) handvatten en bronnen creëren die docenten tijdens hun colleges kunnen gebruiken een veilige en inclusieve omgeving te creëren waarin zij om gevoelige onderwerpen kunnen introduceren en bediscussiëren.

Er is een bedrag 25.000 toegekend aan het project om online en fysieke workshops te faciliteren, om een online toolkit voor docenten en onderzoekers te ontwerpen en om een transnationaal support netwerk op te richten dat academici en postgraduaten die werken met gevoelige onderwerpen met elkaar verbindt.

Meer informatie lees je hier. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.