Universiteit Leiden

nl en

Collegecolumn: Grenzen aan instroom internationale studenten?

Meerdere Nederlandse universiteiten hebben aangegeven de toename van buitenlandse studenten bij sommige studies te willen stoppen. Ze lopen tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Ook in Leiden zijn we alert op dit gebied, maar ik zie vooral heel veel positieve kanten aan de instroom van internationale studenten.

In deze rubriek geven Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos een kijkje achter de schermen bij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Hoe ziet hun werk eruit? Waar zijn ze enthousiast over? Wat zijn uitdagingen die ze tegenkomen? Het bouwen aan een gezonde, betrokken en lerende organisatie begint met het delen van wat je bezighoudt. Dit keer is het de beurt aan Hester Bijl.

Op dit moment is de instroom van internationale studenten bij ons geen groot probleem. Ten opzichte van andere universiteiten hebben wij relatief weinig Engelstalige bacheloropleidingen. Het percentage buitenlandse studenten is de afgelopen jaren licht gestegen. Van net onder de twintig procent naar net erboven bij bachelorstudies, en van net onder de dertig procent naar net erboven bij masters.

De UvA wil een proef doen met een quotum voor internationale studenten bij Psychologie en Politicologie. Zo moeten meer Nederlandse studenten de kans krijgen deze populaire studies te volgen. Dat speelt bij ons niet, hoewel we bij de masterspecialisatie Klinische psychologie tegen de grens aanlopen van het aantal studenten die we kunnen opleiden. Na deze specialisatie moeten zij namelijk nog een vervolgopleiding doen en daar loopt het spaak. Wij voelen ons bezwaard als we een heleboel studenten opleiden die vervolgens jaren moeten wachten op een plek bij een vervolgopleiding.

Behoefte aan meer flexibiliteit

Op dit moment hebben we geen instrument om studenten (Nederlandse en internationale) te selecteren voor een studie. Een numerus fixus geldt gelijk voor alle specialisaties van een opleiding. En dat willen we niet, want bij sommige specialisaties van Psychologie is nog wel ruimte. Daarom hebben we behoefte aan meer flexibiliteit voor selectie bij specialisaties. Daar zouden we meer wettelijke bevoegdheden voor willen krijgen.

'We zouden de mogelijkheid willen hebben om de groep internationale studenten te beperken als dat nodig is.'

Ook zouden we de mogelijkheid willen hebben om de groep internationale studenten te beperken als dat nodig is. Er zijn wereldwijd veel mensen die aan een universiteit willen studeren. Als een groot deel daarvan ineens in Leiden wil studeren, hebben we een probleem. Het is natuurlijk heel belangrijk dat ook onze nationale studenten een plaats aan de universiteit kunnen krijgen.

Talent nodig

We zijn dus continu alert op de instroom van internationale studenten. Maar ik zie hen als cruciaal onderdeel van onze academische gemeenschap. We werken samen met een heleboel andere universiteiten en internationale partners en daar hoort een internationale gemeenschap bij, ook binnen de studentenpopulatie. Daarnaast dragen buitenlandse studenten bij aan kennisontwikkeling en de Nederlandse economie. We hebben hun talent echt nodig. Zeker in bepaalde vakgebieden zoals data science, want in Nederland zijn daar niet genoeg mensen voor. Ook zijn er zoveel wereldwijde uitdagingen dat het alleen maar een voordeel is dat onze studenten al samenwerken met mensen met een andere achtergrond, nationaliteit en perspectieven.

Deel je graag jouw inzichten of ervaringen naar aanleiding van deze column? Stuur dan een mail naar nieuws@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.