Universiteit Leiden

nl en

Health Campus Den Haag: samen voor betere gezondheid en zorg

Een betere gezondheid voor álle inwoners van de Haagse regio. Dat is de missie van Health Campus Den Haag - voorheen LUMC Campus Den Haag. Acht partners – het LUMC, de Universiteit Leiden, de Gemeente Den Haag en vijf zorginstellingen (zie kader) - werken intensief samen in zorg, onderwijs en onderzoek. Zo kunnen de gezondheidsverschillen tussen bewoners verkleind worden.

De afgelopen jaren is het samenwerkingsverband tussen het LUMC, de Universiteit Leiden en de zorgpartners dusdanig gegroeid dat de oude naam niet meer de lading dekt, legt hoogleraar Mattijs Numans, directeur Health Campus Den Haag uit. ‘De rol van de partners wordt steeds belangrijker.’ Op de nieuwe website healthcampusdenhaag.nl staat alle relevante informatie over de samenwerking en wat deze betekent voor de bewoners van de Haagse regio.

Health Campus Den Haag is een partnersamenwerking tussen het LUMC, de faculteiten Sociale Wetenschappen, Governance and Global Affairs en Wis- en Natuurkunde van de Universiteit Leiden, de Gemeente Den Haag, Haaglanden Medisch Centrum, HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis, GGD-Haaglanden, Parnassia Groep en HADOKS (Haaglandse huisartsen).

Meerwaarde samenwerking

De samenwerking startte in 2016 om bewoners meer innovatieve zorg aan te bieden en meer interdisciplinair onderzoek mogelijk te maken. Ook het onderwijs vormt een belangrijke pijler: naast de samenwerking met de huisartsenopleiding verzorgt Health Campus Den Haag opleidingen als de master Population Health Management, cursussen, summer schools en conferenties om alle kennis en ervaring zo goed mogelijk te delen.

Grote verschillen in welvaart en gezondheid

In de Haagse regio spelen typisch grootstedelijke problemen zoals complexe gezondheids- en zorgvraagstukken en grote verschillen in welvaart. Van oudsher zijn er ook grote verschillen tussen de bewoners. In sommige Haagse wijken komen overgewicht en diabetes veel meer voor en is ook de levensverwachting lager. Health Campus Den Haag onderzoekt die verschillen en draagt oplossingen aan.

Spoedeisende Hulp

Huisartsen en ziekenhuizen signaleren allerlei problemen die ze zelf afzonderlijk niet zo snel kunnen onderzoeken, legt Egbert Vos, programmadirecteur Health Campus Den Haag, uit. ‘Onze onderzoekers kunnen die in samenwerking met de ziekenhuizen en de andere partners wel oppakken.’ Ziekenhuizen kaartten bijvoorbeeld de vele patiënten aan die niet of nauwelijks naar een huisarts gaan en zich pas bij ernstige klachten melden bij de afdelingen Spoedeisende Hulp. Onderzoekers kijken hoe zware gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen en hoe patiënten eerder de weg naar een huisarts vinden. Ook in de samenwerking met Gezond en Gelukkig Den Haag staat preventie van gezondheidsproblemen centraal en wordt gekeken naar de rol van sociaaleconomische en culturele verschillen.

Van leefstijl- tot data-expertise

Naast het LUMC maken ook drie andere faculteiten onderdeel uit van Health Campus Den Haag. Zo onderzoeken wetenschappers van de Faculteit Sociale Wetenschappen vraagstukken op het gebied van gedrag, gezondheid, preventie en leefstijl. Onderzoekers van de Faculty of Governance and Global Affairs kijken naar de bestuurlijke kant van de zorg en wiskundigen van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen zorgen voor de data-expertise die de datakant van de grote onderzoeken mogelijk maken.  

Data delen

Alle partners zoals ziekenhuizen en zorginstanties hebben heel veel data maar die werden voorheen nog te weinig gedeeld en gekoppeld, aldus Vos. Nu hebben de meeste partijen, met waarborg van de privacy van patiënten, beter toegang tot elkaars data in een veilige CBS-omgeving. Hierdoor zijn bepaalde problemen beter te herleiden en is gerichtere aanpak mogelijk. Uiteraard kan iedere patiënt bezwaar maken tegen deling van gegevens bij de deelnemende partner.

Samenwerking blijft groeien

Het samenwerkingsverband groeit nog steeds en meer partners zoals kennisinstellingen en zorginstanties zullen toetreden, aldus Numans. Health Campus Den Haag is gevestigd in gebouw Wijnhaven in Den Haag, maar de Campus strekt zich door alle samenwerkingen in feite uit over de hele regio. Numans en Vos benadrukken dat de kennis hier niet blijft hangen. Numans: ‘We hopen dat we de lessen en inzichten kunnen vertalen naar de rest van Nederland.’ Vos: Ook internationaal is er veel interesse voor alle onderzoeken en deze bijzondere en vruchtbare samenwerking.’

In januari 2023 organiseert Health Campus Den Haag weer zijn jaarlijkse werkconferentie met veel aandacht voor alle projecten die laten zien hoe alle partners in samenwerking met de bewoners voor een gezondere regio zorgen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.