Universiteit Leiden

nl en

International Studies bestaat 10 jaar: ‘We zijn uniek in de wereld’

Deze week bestaat de bachelor International Studies tien jaar. Wat maakt de grootste opleiding van de Faculteit Geesteswetenschappen zo bijzonder? (oud-)Medewerkers vertellen.

Isabelle Duyvesteyn, opleidingsvoorzitter International Studies

‘Het programma van International Studies is uniek in de manier waarop het specifieke en lokale worden samengebracht met het internationale en wereldomvattende. Die rijkdom en reikwijdte zijn, volgens mij, nergens anders te vinden. Ook in de opleiding zelf wordt groot verbonden aan klein, door de combinatie van een groot programma met persoonlijke aandacht voor studenten in kleine tutorgroepen. Hierdoor voelen studenten zich, ondanks de grote aantallen, gekend, gezien en gehoord. Daarnaast is het programma erin geslaagd die internationale dimensie goed tot uitdrukking te laten komen: niet alleen in de diverse internationale studentenpopulatie, maar ook in het even diverse docententeam. Het is een groot genoegen om de effecten daarvan dagelijks te merken, zowel in het onderwijs als op kantoor en in de wandelgangen.’

Jeffrey Fynn-Paul, universitair docent, betrokken bij de oprichting van International Studies

‘In de eerste jaren moesten we het programma zo inrichten dat alle vakken aansloten op al die andere vormen van kennis die we aanboden en dat de vaardigheden van de studenten logisch werden opgebouwd. Aanvankelijk ging dat weleens mis, met studenten die bij drie of vier vakken les kregen over Foucault of Marx. Gelukkig hadden de meesten een goed gevoel voor humor. Over het algemeen vonden ze de kameraadschap van zo’n internationale groep studenten de opstartproblemen waard, net als het deel uitmaken van iets gloednieuwe. De studie groeide exponentieel, maar uiteindelijk is het ons gelukt om het curriculum af te bakenen, een logische opbouw in het programma te creëren én veel tijdelijk aangenomen docenten een vaste positie te geven.

Ik hoop dat we binnenkort kunnen terugkeren naar de grote colleges die door corona zijn stilgelegd. Niet alleen omdat ik me soms een tv-ster voel als ik voor zeshonderd studenten sta, maar vooral omdat dat is wat International Studies is. Als je met mensen uit vijftig of zestig landen in één zaal zit, krijg je echt het gevoel: ‘Wij zijn de wereld’. Inmiddels zijn duizenden van onze studenten de wereld ingegaan als professionals die over meer dan één discipline kunnen praten door de methodologieën van meer dan één discipline te gebruiken.’

André Gerrits, eerste opleidingsvoorzitter International Studies

‘Inmiddels hebben we flink navolging gekregen, maar tien jaar geleden waren we met onze combinatie van taal, cultuur, politiek en geschiedenis een van de eerste brede bachelors in Nederland. Het was meteen een succes: in het eerste jaar startten we al met 230 studenten. Daar werd ik best zenuwachtig van, want Campus Den Haag bestond nog nauwelijks, dus de colleges werden gegeven in schouwburgen en kerken. Heel bijzonder, maar zeker studenten die speciaal uit het buitenland komen, verwachten goede faciliteiten. Wij wisten op dat moment nog niet eens waar ze het jaar daarna op buitenlandverblijf konden. Toch is het ons gelukt om 160 studenten van dat eerste cohort binnen drie jaar te laten afstuderen. Die prestatie is tekenend voor het harde werk uit de begintijd.

Inmiddels is het idee van grote internationale opleidingen met veel buitenlandse studenten controversiëler geworden. Ik hoop dat er onderscheid gemaakt blijft worden tussen studies waar een internationale studentengroep daadwerkelijk bijdraagt aan het programma en studies waarbij dat minder het geval is. Bij International Studies hoort een internationale studentenpopulatie tot de kern van het programma.’

Jaap Kamphuis, opleidingsmanager en universitair docent International Studies

International Studies doet iets wat inmiddels geen vanzelfsprekendheid meer is. Terwijl veel opleidingen die taal en cultuur aanbieden het tegenwoordig moeilijk hebben, zijn er bij ons ieder jaar weer meer dan vijfhonderd studenten die juist voor de combinatie van taal en cultuur komen. De opleiding is uniek in de wereld doordat we gebruik kunnen maken van de beschikbare regiokennis in onze faculteit. Daarbij kunnen studenten ook nog eens kiezen uit 17 verschillende talen.

Tien jaar geleden was dit één groot experiment, maar we kunnen nu terugkijken en zeggen dat het experiment geslaagd is: de opleiding is volwassen geworden. We hebben inmiddels meer dan 2500 alumni die een groot internationaal netwerk vormen en van wie velen elkaar en ons nog altijd goed weten te vinden. De kennis en vaardigheden die ze bij ons hebben opgedaan, blijken in een globaliserende wereld uitermate gewild te zijn. Ik kijk dan ook met veel verwachting uit naar de volgende tien jaar!

Marina Terkourafi, hoogleraar socialinguïstiek

‘Een van de meest opmerkelijke momenten die ik heb meegemaakt bij International Studies, ging vooraf aan de Open Dag. Ik zou een presentatie geven aan toekomstige studenten, dus ik vroeg aan de opleidingsvoorzitter of er vergelijkbare studies waren aan andere Nederlandse universiteiten, zodat ik de toekomstige studenten kon voorzien van actuele informatie. Zelfs ik was verbaasd dat het antwoord ‘nee’ was. Onze studie is uniek: geen enkele andere universiteit biedt een interdisciplinair geesteswetenschappelijk programma met dezelfde breedte en diepgang aan. Reden genoeg voor een feestje, lijkt me!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.