Universiteit Leiden

nl en

Leiden Revisited: terug in de collegebanken!

Tijdens Leiden Revisited kregen alumni van de Rechtenfaculteit de mogelijkheid om zich weer even echt student te voelen. Dit jaar vond het evenement namelijk plaats in de (oude) vertrouwde collegebanken van het Kamerlingh Onnes Gebouw.

Op 9 september mochten we onze alumni weer verwelkomen op de universiteit. Dit jaar eindelijk weer fysiek én in het voor de alumni welbekende KOG. Noch de landelijke treinstakingen of het Nederlandse regenweer konden onze alumni ervan weerhouden om erbij te zijn. Met een prachtige opkomst en mooie openingswoorden van decaan Joanne van der Leun zat de sfeer er al snel in.

Dit jaar waren de alumni van tevoren gevraagd welke onderwerpen zij interessant, actueel of noodzakelijk vonden om te bespreken. Het evenement was zodoende naar wens en interesse ingericht en dit was terug te zien in het enthousiasme en interactie tijdens de zeven parallelle sessies. Er hing een leergierige sfeer. Er werden kritische vragen gesteld, gedebatteerd en actief geparticipeerd: als echte studenten moesten de alumni samenwerken om cases op te lossen.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Parallelsessie 1: Ontwikkelingen IE onderwijs & onderzoek in Leiden 
Merkenrecht - Marjolein Bronneman
Duurzaamheid en IE - Charlotte Vrendenbarg
Auteursrecht - Dirk Visser
Parallelsessie 2: Business-Mediation - Arnaud Booij
Parallelsessie 3: Digitalisering & privaatrecht - Tycho de Graaf (Hybride)
Parallelsessie 4: Actualiteiten Privacy- en Gegevensbeschermingsrecht Gerrit-Jan Zwenne
Parallelsessie 5: De nieuwe omgevingswet - Jan de Heer
Parallelsessie 6: De modernisering van het wetboek van strafvordering - Jan Crijns
Parallelsessie 7: Actuele stand arbeidsrecht Stefan Sagel

In de parallelsessie over auteursrecht haakte Dirk Visser in op een recente uitspraak van de Hoge Raad. In zijn sessie was de vraag: wanneer schend je iemands portretrecht? Aanleiding was een lopende zaak van Max Verstappen tegen bezorgbedrijf Picnic. In 2016 lanceerde Picnic een online reclamespotje waarin een look-a-like van Max Verstappen boodschappen bezorgt in een Picnic-bestelwagentje. Hij draagt in het spotje een race-outfit à la Max Verstappen. Verstappen deed in zijn bezwaar beroep op zijn portretrecht. Het gerechtshof Amsterdam wees het beroep in eerste instantie af omdat het duidelijk is in de Picnic-reclame dat het om een look-a-like gaat. Onlangs heeft de Hoge Raad Verstappen echter in gelijk gesteld. De nieuwe uitspraak luidt dat een afbeelding van een look-a-like in bepaalde omstandigheden een portret van de uitgebeelde persoon kan zijn. Visser ging hierop door in zijn parallelsessie, waarin zijn eigen promovendus in een Max Verstappen outfit werd gehuld, en stelde het publiek de vraag: is dit een portret van Max Verstappen?

In de parallelsessie van Arnaud Booij bleven promovendi gespaard. In zijn college over business mediation besprak hij de ontwikkeling van business mediation in Nederland. Steeds vaker worden ingewikkelde geschillen door middel van mediation opgelost. Wat zijn daarvan de voor-en nadelen? Hij refereerde onder meer naar een recent artikel uit het financieel dagblad dat het probleem van familiebedrijven aankaart. Booij legde uit hoe mediation een stuk lastige wordt wanneer er onderlinge persoonlijke relaties een grote rol spelen. Vaak spelen emoties en familiebanden een grote rol en weigeren mensen daardoor vaker om afstand te doen van hun standpunt. Door middel van interactieve cases daagde hij zijn publiek uit om te kijken in welke gevallen business mediation een oplossing kan bieden.

We willen alle alumni hartelijk bedanken voor hun komst en enthousiasme tijdens deze geslaagde dag!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.