Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden beëindigt deelname in de EUniWell-pilot

Universiteit Leiden heeft besloten om zich met ingang van 1 januari 2023 als partner terug te trekken uit EUniWell. Gezien het belang van synergie in de internationale portfolio en de onderzoeks- en onderwijsagenda’s heeft de Universiteit Leiden recentelijk besloten om in te gaan op de uitnodiging om deel te nemen aan het Europese netwerk van onderzoeksintensieve universiteiten, Una Europa. We hebben de mogelijkheid onderzocht om onze rollen binnen beide allianties te combineren, maar we zijn tot de conclusie gekomen – mede gezien de beperkte middelen – dat hier niet voldoende synergie mogelijk is.

De doelen, thematische focus en partners van Una Europa sluiten nauw aan bij de ambities van Universiteit Leiden op het gebied van het nieuwe strategische plan van de universiteit, Vernieuwen & Verbinden 2022-2027.

We zetten ons in voor een vlotte overdracht van de taken en verantwoordelijkheden zodat de voortgang van de activiteiten van EUniWell geen hinder zal ondervinden. De Universiteit Leiden is dankbaar voor de gedeelde reis met EUniWell, de geleerde lessen en alles wat we onder de vlag van EUniWell hebben bereikt.

Transparant

De Universiteit Leiden geeft in een vroegtijdig stadium helderheid over het besluit om na de pilot niet door te gaan met EUniWell, zodat de alliantie niet wordt belemmerd in het realiseren van ambities, uitbreidingsstrategie en toekomstige financieringsaanvragen.

Toekomstige groei

De Universiteit Leiden is dankbaar voor het feit dat zij deel heeft kunnen uitmaken van en hebben kunnen bijdragen aan deze mooie alliantie en wenst EUniWell veel succes in de toekomst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.