Universiteit Leiden

nl en

Verhouten van planten verder onder de loep met NWO-XL beurs

Leidse onderzoekers Remko Offringa, Salma Balazadeh en Frederic Lens hebben een NWO-XL beurs ontvangen (2,5 millioen euro). Samen met onderzoekers in Wageningen en Groningen zullen ze bekijken hoe de verhouting van planten ontstaat. De groep zal van plant tot molecuul onderzoeken welke genen betrokken zijn, en hoe verhouting de agricultuur kan bevorderen.

De beurs biedt de mogelijkheid om een vijfjarig project op te zetten. Gedurende deze tijd staan hout- en lignineformatie in bloeiende planten centraal. Lignine is een stof die stevigheid aan de plant biedt, maar ook invloed zou kunnen hebben op weerbaarheid tegen droogte.

Het juiste moment voor verder onderzoek

In Leiden, bij het Instituut Biologie Leiden (IBL) en Naturalis, gaan drie onderzoekers aan de slag: Remko Offringa, Salma Balazadeh en Frederic Lens. Ze zijn ontzettend met de beurstoekenning. ‘Met name omdat deze beurs de kans biedt om intensief met elkaar samen te werken,’ vertelt Lens. ‘Daarnaast is het geweldig om deel uit te maken van een groter consortium met verschillende expertises op het gebied van hout- en lignineformatie in plantenstammen.’ Offringa voegt toe: ‘Het NWO-XL project komt ook precies op het juiste moment, nu we net een artikel gepubliceerd hebben over een gen dat verhouting stimuleert in planten.’

Lens vervolgt: ‘De nieuwe inzichten in moleculaire mechanismen voor houtformatie vult ook mijn onderzoek goed aan. Ik kijk naar de evolutionaire overgang van niet-verhoute naar de verhoute staat. Dit is honderden keren apart ontstaan in de evolutie van bloeiende planten. En het is aannemelijk dat droogte een van de grote drijvers is achter deze grote samenlopende transitie.’

Twee arabidopsis thaliana planten na 17 dagen zonder water.

Voordelen voor de teelt en biotechnologie

De groep doelt op het beantwoorden van belangrijke fundamentele vragen in plantenbiologie en op het gebied van plantenstress. ‘We hopen dat het project bijzondere, nieuwe inzichten zal bieden. Die kunnen helpen in de plantenteelt en de biotechnologie,’ vertelt Balazadeh. ‘Door gewassen te verhouten, kunnen we die resistenter maken tegen droogte. Daarnaast willen we ontdekken in welke mate we de enorme afvalstroom van ongebruikte plantenstammen vol lignine kunnen gebruiken. In Nederland komen deze bijvoorbeeld van de tomatenproductie uit kassen. De stammen zouden een waardevolle bron van bio-materialen kunnen zijn. Lignine wordt nu al gebruikt als alternatieven voor petro-chemicaliën in materialen zoals plastic, lijm en asfalt.’

Meer informatie over het onderzoeksproject (Engels)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.