Universiteit Leiden

nl en

Leiderschapsverandering bij Young Academy Leiden

Zoals elk academisch jaar wisselt het leiderschapsteam van Young Academy Leiden (YAL). Per september 2022 is dr. Sarah Giest (Universitair hoofddocent, aan het Instituut Bestuurskunde), voormalig vicevoorzitter, voorzitter van YAL. En dr. ir. Julia Cramer (Assistent Professor, Wetenschapscommunicatie en Maatschappij & Leids Instituut voor Natuurkunde) wordt de nieuwe vicevoorzitter.

Dit betekent dat we afscheid zullen nemen van dr. Annemarie Samuels (universitair hoofddocent Maatschappij- en Gedragswetenschappen) als lid van het leiderschapsteam, maar natuurlijk niet als lid van YAL. We danken Annemarie voor het faciliteren van een levendige gemeenschap en haar voortdurende inzet voor YAL. Gelukkig blijft dr. Cathelijn Waaijer (Beleidsadviseur Centrale en Administratieve Diensten) het komende jaar projectmanager van YAL en vervolledigt het 3-koppige leiderschapsteam.

Cathelijn, als projectmanager heb je YAL de afgelopen drie jaar zien groeien. Wat is volgens jou de grootste prestatie tot nu toe?

Cathelijn: zeker het gemeenschapswerk dat YAL de afgelopen drie jaar heeft gedaan. In het eerste jaar dat YAL bestond, begonnen twee leden een Young Faculty Lunch in hun eigen faculteit. Hier kwamen UD's en UHD's van verschillende instituten bij elkaar om te praten over de uitdagingen waar ze voor staan. Voor groepen als promovendi bestaan dergelijke initiatieven en in veel netwerken nemen hoogleraren deel. Universitair docenten werken vaak meer binnen het eigen instituut en er zijn minder netwerken voor hen. We kregen zo'n positieve reactie van de aanwezigen dat andere leden Young Faculty Lunches in hun eigen faculteit hebben opgezet, en we organiseren ook Young Interfaculty Lunches voor de hele community van jonge wetenschappers.

Wat betekent het voor u om de nieuwe voorzitter/vicevoorzitter van YAL te zijn?

Sarah: Ik ben verheugd om deze functie in samenwerking met Julia en Cathelijn op mij te nemen. YAL-leden hebben de afgelopen drie jaar hard gewerkt om de early-career community zichtbaarder te maken - voor universiteitsleiders en om verbindingen te leggen tussen collega's in de verschillende faculteiten en instituten. Als onderdeel van het leiderschapsteam en als voorzitter heb ik de mogelijkheid om een deel van dat werk vorm te geven en initiatieven te faciliteren die actuele problemen aanpakken. Dit betekent op verschillende manieren zichtbaar zijn in de gemeenschap, zoals het organiseren en bijwonen van evenementen, het belichten van uitdagingen met de universiteitsleiding en een actieve partner zijn in discussies die de toekomst van de universiteit in zowel Leiden als Den Haag vormgeven.

Julia: Julia: Het is echt een eer om samen met Sarah en Cathelijn een plek in het leiderschapsteam te hebben. Ik heb veel geleerd van de afgelopen twee jaar als YAL-lid, samen met gemotiveerde en ambitieuze beginnende onderzoekers van alle faculteiten van de Universiteit Leiden aan doelen die de toekomst van de academische wereld vormgeven. Ik heb het gevoel dat we de gemeenschap van beginnende onderzoekers vertegenwoordigen en hen verbinden met gemeenschappelijke doelen. Als lid van de bètafaculteit vind ik het zeer verhelderend om de meer onzichtbare aspecten van academisch werk, zoals interne culturen, ongeschreven regels en beleid, te bespreken en te verbeteren en om te leren van wetenschappers in andere disciplines.

Wat zijn uw belangrijkste doelen/werk als voorzitter/vicevoorzitter?

Sarah: Mijn belangrijkste doel zal zijn om de early-career community te bevorderen binnen faculteiten in Leiden en Den Haag, maar ook buiten onze universiteit door nauwere relaties aan te gaan binnen het LDE-netwerk. In de afgelopen drie jaar hebben we gezien dat de uitdagingen waarmee we als ECR's worden geconfronteerd, erg op elkaar lijken en dat er veel te leren valt door te praten over individuele, universitaire en systemische oplossingen om te leren en te groeien. We hebben onlangs ook onze organisatiestructuur gewijzigd om, naast de pijlers interdisciplinariteit, outreach en beleid, een speciale groep voor 'gemeenschap en communicatie' op te nemen. Deze nieuwe groep fungeert als een paraplu die nauw samenwerkt met alle drie de werkgroepen over de gemeenschaps- en communicatiegerelateerde aspecten van hun activiteiten. Deze groep richt zich specifiek op communicatie met de early-career community, het ontwikkelen van het YAL bulletin, de organisatie van interfacultaire evenementen (YAL Tea & Talk, 8 september) en omvat de redactiecommissie van de blog Voices of Young Academics. Mijn doel is om de oprichting van de community- en communicatieparaplu te vergemakkelijken en daarmee de zichtbaarheid en daarmee de community onder ECR's te vergroten.

Julia: Met een groeiende groep YAL-leden zal mijn belangrijkste doel zijn om de verbinding met alle beginnende onderzoekers van de Universiteit Leiden te vergroten en niet alleen om gedachten, activiteiten en acties te delen met de gemeenschap als geheel, maar ook om verbinding te maken met relevante sub- groepen. Ik wil de binding tussen ECR's binnen faculteiten en instituten vergroten. Met onze interfacultaire lunches hoop ik belangrijke zaken tussen ECR's en relevante mensen op de universiteit te blijven bespreken en met facultaire lunches hoop ik meer lokaal relevante activiteiten te versterken. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.