Universiteit Leiden

nl en

Brechtje Paijmans benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden

Stichting Onderwijsgeschillen is verheugd om bij de Universiteit Leiden de bijzondere leerstoel 'Conflictoplossing en rechtsbescherming in het onderwijs' te mogen vestigen.

Brechtje Paijmans

Onderwijs is cruciaal in de samenleving en het onderwijsveld is voortdurend in beweging. Rechtsbescherming van leerlingen, ouders, medezeggenschapsraden en medewerkers van onderwijsinstellingen verdient daarbij de volle aandacht, evenals conflictoplossing. Vanuit een maatschappelijke behoefte aan juridische kennis en expertise en inbreng daarbij op academisch niveau hebben de Stichting Onderwijsgeschillen en de Universiteit Leiden daarom deze leerstoel in het leven geroepen.

Mr.dr. Brechtje Paijmans is per 1 november 2022 voor een periode van vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel (0,4 fte). Zij is als advocaat en wetenschapper gespecialiseerd in het onderwijsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Zij zal als leerstoelhouder vanuit de brede discipline van het onderwijsrecht onderzoeken:

  1. welke werkwijzen in geschilbehandeling bijdragen aan kwalitatieve en duurzame oplossingen van conflicten in het onderwijs, en
  2. hoe de toegankelijkheid van de rechtsbescherming in het onderwijs verbeterd kan worden.

Paijmans zal verbonden zijn aan de afdeling Jeugdrecht binnen het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden. Zij zal samenwerken met onderzoekers uit het onderzoekscluster Conflictoplossende Instituties en zal in de master Jeugdrecht een vak onderwijsrecht opzetten en verzorgen.

Brechtje Paijmans is 'zeer vereerd en blij' met de benoeming tot bijzonder hoogleraar. 'Deze nieuwe leerstoel biedt een uitgelezen kans om actief bij te dragen aan conflictoplossing en rechtsbescherming in het onderwijs. Uiteraard door onderzoek en onderwijs, maar ook door bijvoorbeeld het bouwen aan een kenniskring voor en door het onderwijs.'

Cécile de Vos, directeur – bestuurder van de Stichting Onderwijsgeschillen, ziet uit naar het hoogleraarschap van Paijmans. 'Onderwijsgeschillen behandelt jaarlijks tussen de 600 en 700 zaken voor het onderwijs. Wij verheugen ons op de bijdrage die Brechtje Paijmans vanuit de onafhankelijke wetenschap zal leveren aan conflictoplossing en rechtsbescherming in het onderwijs in het algemeen en de kwaliteit van ons werk in het bijzonder. Hiervoor vormt zij vanaf heden tevens samen met Paul Zoontjens het programmabestuur van het Expertisecentrum - Onderwijsgeschillen.'

Ton Liefaard, voorzitter afdeling Jeugdrecht: 'Met de komst van Brechtje Paijmans kan ons onderwijs en onderzoek op het terrein van het jeugdrecht en internationale kinderrechten nadrukkelijk worden verbonden met het onderwijsrecht en aangrenzende vakgebieden. Wij kijken enorm uit naar de samenwerking en zien hierin ook een kans om te verbinden met andere afdelingen binnen het Instituut voor Privaatrecht en de faculteit.'

Brechtje Paijmans (1975) deed twee jaar PABO en stapte toen over naar de Universiteit Utrecht waar zij afstudeerde in Nederlands recht en Notarieel recht. Zij is sinds 2002 advocaat en sinds 2006 parttime verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daar kwam haar voorliefde voor het onderwijs weer boven en schreef zij haar proefschrift ‘De zorgplicht van scholen’, waarop zij in 2013 promoveerde. Paijmans specialiseerde zich als advocaat in het onderwijsrecht en aansprakelijkheidsrecht en was tot haar benoeming tevens honorair universitair docent aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) van de Universiteit Utrecht. Zij is daarnaast hoofdredacteur van het tijdschrift School en Wet en lid van de redactie van het tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.