Universiteit Leiden

nl en

Labjassen uit en regenlaarzen aan: studenten doen onderzoek in de polder

De Vrouw Vennepolder bij Oud Ade is omgetoverd tot het Polderlab. Wetenschappers en studenten van de Universiteit Leiden onderzoeken hier samen met boeren en burgers hoe je veenweidegrond duurzaam en rendabel beheert. Een geweldige kans voor studenten om te ervaren hoe ze wetenschappelijke kennis kunnen toepassen. ‘Het doen van onderzoek leer je nergens zo goed als in de praktijk,’ zegt bioloog Maarten Schrama.

Op één van de percelen zitten studenten met hun vingers in bakken met aarde. ‘Daar is er nog eentje,’ zegt iemand. Ze zijn aan het tellen hoeveel wormen er in de bak zitten. Aan de andere kant van het weiland is een groepje studenten onder het toeziend oog van bioloog Krijn Trimbos (CML) in de weer met wat lijkt op een grote stofzuiger. ‘We verzamelen hier insecten.’ Enkele kilometers verderop bestudeert een ander groepje het waterleven in de slootjes. 

De derdejaarsstudenten van de minor Biodiversity steken de handen uit de mouwen om zo veel mogelijk data van het Polderlab te verzamelen en analyseren. Ze kijken niet alleen naar wormen en insecten, maar ook naar planten, microbiële veranderingen en stikstof- en broeikasemissies. ‘We proberen naar het ecosysteem als totaal te kijken,’ aldus Trimbos. 

Onderzoek in de polder  

Het Polderlab is een tienjarig project met als doel de biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit van de veenweide te herstellen. De onderzoeken van de wetenschappers en studenten van de Universiteit Leiden moeten gaan helpen de bodemdaling te keren, de uitstoot van stikstof en CO2 te verminderen en een duurzaam alternatief te bieden voor het agrarisch beheer.  

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Het Polderlab staat model voor het veenweidegebied dat onder hoge druk staat. Er is weinig biodiversiteit, de stikstofemissies zijn te hoog en de bodem daalt en verzilt. Dat is dan ook precies waarom het landschap zo geschikt is voor langdurig onderzoek. De wetenschappers en studenten zijn sinds vorig jaar bezig met het uitoefenen van verschillende vormen van teelt en landbouw. Zo proberen zij een nieuw perspectief op het veenweidegebied te bieden. Schrama: Het Polderlab is de showroom van de toekomst.’ 

Gezamenlijk initiatief  

Het Polderlab is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de burgercoöperatie Land van Ons en de gemeenten van Holland Rijnland. Land van Ons, de aanstichter van het Polderlab, heeft inmiddels twaalf percelen. Op elk van deze percelen zoeken ze  innovatieve manieren om  landbouw uit te oefenen. ‘Als je dit van bovenaf had opgelegd, zoals vanuit de overheid of universiteit, was dit niet mogelijk geweest,’ vertelt Hans van Klinken, vertegenwoordiger van Land van Ons. Schrama vult aan: ‘Het is letterlijk een grassroot movement.’  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.