Universiteit Leiden

nl en

Ingmar Jansen en Essi Pekonen winnen scriptieprijzen bachelor’s Politicologie 2022

Voor de meeste bachelorstudenten Politicologie is hun eindscriptie het laatste loodje. Sommigen vertillen zich er bijna aan; anderen weten hun onderzoeksproject glansrijk te verzilveren. Aan het eind van studiejaar 2021-2022 werden vijftien scripties genomineerd voor de jaarlijkse scriptieprijs; tijdens de verschillende diploma-uitreikingen werd bekend gemaakt wie uiteindelijk voor goud gingen: Ingmar Johannes Jansen en Essi Maria Teresia Pekonen.

Van den Bergprijs (Politicologie en Internationale Politiek)

Studenten in de bachelor Politicologie en daarbinnen de specialisatie Internationale Politiek, dingen met hun bachelorscripties, mits genomineerd door hun begeleiders, mee naar de Van den Bergprijs.

De jury bestond dit jaar naast Prof. Dr. Joop van den Berg ook uit student-lid en voorzitter Emma Breed en de docenten Maria Spirova en Marco Verschoor. Zij waren onder de indruk van de vijf genomineerde scripties. Één scriptie, aldus de unanieme jury, ‘sprong er bovenuit door zijn kwaliteit, wetenschappelijke relevantie en actualiteit’: EU-Russia Energy Relations and Sanctions, geschreven door Ingmar Johannes Jansen en begeleid door Karolina Pomorska.

Scriptieprijs 2022 BSc Politicologie/Internationale Politiek
Bekroonde auteur Ingmar Jansen (r) en juryvoorzitter Emma Breed. Foto: Barbra Verbij

‘Duidelijke onderzoeksopzet, goed theoretisch kader en een gedurfd einde’

De scriptie van Ingmar gaat over de EU-lidstaten die ieder in bepaalde mate afhankelijk zijn van Russische fossiele brandstoffen en het effect hiervan op hun keuze, voor of tegen betreffende, sancties tegen Rusland. Mocht een EU-lidstaat bijvoorbeeld Russisch gas importen omdat hij dat nodig heeft, is dit land dan sneller geneigd om voorstellen te steunen die sancties tegen Rusland impliceren. Het onderzoek is significant, er is dus een relatie gevonden tussen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland en de steun voor sancties. Kort gezegd is er een positieve relatie tussen afhankelijkheid en steun voor sancties.

De jury prijst Ingmar voor zijn ‘duidelijke onderzoeksopzet en goede theoretische kader, waarin begrip van de literatuur over de interdependentie van de EU met haar Russische energieleverancier in kaart wordt gebracht.’ Ook prijst de jury deze scriptie voor het benoemen van de tekortkomingen in het tot nu toe verrichte onderzoek en de manier waarop deze tekortkomingen getackeld zijn. ‘Alom laat de scriptie goed ontwikkelde academische vaardigheden zien.’

Inhoudelijk zit de scriptie goed in elkaar. ‘Het is bijzonder, dat de scriptie die zich toelegt op activiteiten van en sancties tegen Rusland in 2014, toen het de Krim annexeerde, opnieuw zulke grote maatschappelijke relevantie heeft verworven.’ De jury is erg onder de indruk van de manier waarop Ingmar 2014 en het nieuws van dit jaar met elkaar weet te verbinden, met name in de conclusie. De conclusie krijgt daardoor een gedurfd einde.

Haagse prijs (International Relations and Organisations)

Voor politicologische bachelorspecialisatie International Relations and Organisations die volledig wordt verzorgd in het Engels aan de Haagse Campus van de Universiteit Leiden is een aparte, vooralsnog naamloze, scriptieprijs in het leven geroepen. In academisch jaar 2021-2022 hadden names de staf Petr Kopecký en Babak RezaeeDaryakenari de eer om uit de tien genomineerde inzendingen een winnaar te kiezen.

Beide juryleden keken naar de onderzoeksvraag, de maatschappelijke relevantie van het gekozen onderwerp, het theoretische kader en een mogelijke vertaalslag naar beleid. Zij waren onder de indruk van het vernieuwende karakter en de wetenschappelijke zorgvuldigheid die de scriptanten aan de dag hebben gelegd. Uiteindelijk kozen zij één winnaar en een scriptie die een eervolle vermelding verdient.

Eervolle vermelding: François Barré

De eervolle vermelding is voor François Barré’s scriptie getiteld Beyond Good and Bad Theories of Knowledge: Genealogy, Truth-seeking, and Relations of Causality in Nietzsche and Foucault. Onder begeleiding van Matthew Longo is dit een uitzonderlijk degelijke en interessante uiteenzetting geworden over de relatie tussen waarheid en kennis in het gedachtengoed van Foucault en dat van Nietzsche.

Scriptieprijs 2022 BSc Politicologie: International Relations and Organisations
IRO-scriptieprijswinnaar Essi Pekonen (r) en haar begeleider Corinna Jentzsch (l). Foto: Barbra Verbij

‘Theoretische innovatie, genuanceerde conclusies, maatschappelijke relevantie’

De allerbeste ‘Haagse’ politicologiescriptie is die van Essi Maria Teresia Pekonen. In haar Framing Palestine: How the BDS Movement Employs Human Rights to Mobilize Corporations demonstreert Essi ‘theoretical innovation, scientific rigor, clear writing, nuanced conclusions, and relevance to societal issues.’ Essie onderzocht hoe sociale bewegingen, in het bijzonder Boycott, Divestment, Sanctions (BDS), bedrijven voor hun karretje spannen en mobiliseren.

Aan de hand van framing theory wordt uitgelegd hoe bewegingen als BDS een collectieve zienswijze en identiteit creeëren en daarmee mensen en organisaties binden aan hun doelen. Essi ‘presents a systematic and structured analysis of framing by the movement and the company, with frequent and careful references to relevant theoretical concepts.’ Zeer te spreken is de jury over de ‘social implications of this study and its findings for social movements, with its special focus on the connection between global north and south societies.’

De scriptie is begeleid door Corinna Jentzsch; Vasiliki Tsagkroni was de tweede lezer.

Uitleg Van den Berg scriptieprijs
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.