Universiteit Leiden

nl en

‘Migratiesamenleving vraagt om interdisciplinaire aanpak’

Peter Scholten is een van de vier hoogleraren die vorige week officieel benoemd is tot Leiden-Delft-Erasmus-hoogleraar. Naast zijn aanstelling aan de Erasmus Universiteit is de hoogleraar nu ook benoemd bij FGGA. Vijf vragen aan Scholten over de dubbelbenoeming en de samenwerking tussen de universiteiten op het gebied van migratie en diversiteit.

Peter Scholten (links) tijdens de officiële benoeming

Wat betekent deze dubbelbenoeming voor jou persoonlijk?

Scholten: ‘Dit is een hartstikke mooie bevestiging dat het samenwerken tussen de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam heel zinvol is en erkend wordt. In het kader van het LDE center Governance of Migration and Diversity heb ik de afgelopen jaren met onder meer Olaf van Vliet hard gewerkt om samenwerking op het terrein van onderzoek en onderwijs verder uit te breiden. Daarnaast heb ik met diverse personen van de faculteit Governance and Global Affairs al samengewerkt op diverse terreinen. Het voelt voor mij als een heel natuurlijke samenwerking die al heel lang bestaat; leuk dat dit nu ook de vorm van een dubbelbenoeming kan krijgen.’

Hoe gaat het er in de praktijk uitzien, wat ga je doen bij onze faculteit?

‘Ik zie er naar uit om nog verder samen te werken, zowel op het terrein van onderzoek als onderwijs. De migratiesamenleving kent allerlei uitdagingen in termen van governance die vragen om een interdisciplinaire aanpak; daar kunnen we vanuit een breed center als LDE GMD in voorzien. Het stelt ons in staat om gezamenlijke projecten in te dienen en bijvoorbeeld onderzoek te bundelen richting Den Haag Zuid West, in vergelijking met Rotterdam Zuid.’ 

Het LDE Centre Governance of Migration and Diversity bestaat sinds 2019 en je noemt deze benoemingen als volgende stap in de groei. Waar moet die groei toe leiden?

‘Het LDE Centre GMD is steeds meer een platform voor koppelingen en samenwerking tussen Leiden, Delft en Erasmus op ons gemeenschappelijk onderzoeksdomein. Er zijn inmiddels grote successen gehaald, ook door Olaf van Vliet, op het terrein van Horizon 2020 en NWA. Er is echter nog veel meer mogelijk en nodig en met het centre hopen we een steeds grotere groep onderzoekers te bereiken en te faciliteren bij onderzoek en onderwijs. Daarbij hoeft het lang niet altijd te gaan om alleen migratie onderzoekers; steeds vaker gaat het om breder onderzoek waarbij migratie en diversiteit een relevante casuïstiek biedt, denk aan Europees beleid, huisvestingsbeleid maar ook diversiteitsbeleid binnen de universiteit.’  

Wat zijn je doelen voor de komende tijd?

‘Ik wil allereerst investeren in het beter leren kennen van de faculteit, om zo gezamenlijk doelen te stellen voor onderzoek en onderwijs samenwerking. Ik hoop dat het centre hierdoor een bijdrage kan leveren aan waar diverse groepen binnen de faculteit mee bezig zijn, en zo tegelijkertijd ook meer mensen bij het centre te betrekken. Daarbij heb ik als bestuurskundige natuurlijk een bijzondere interesse in hoe we bestuurskundig onderzoek naar deze thema’s verder kunnen uitwerken; in een van oudsher door juristen, antropologen, geografen en sociologen overheerst onderzoeksgebied, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren.’

Hoe versterken de drie universiteiten in deze samenwerking elkaar?

‘Migratie en diversiteit vraagt om een transdisciplinaire benadering; net als diverse andere complexe thema’s, zijn deze niet genoeg te begrijpen vanuit slechts een invalshoek of discipline. Op het terrein van migratie en diversiteit is een heel hoge mate van complementariteit; door deze samen te voegen in een centre ontstaan allerlei mogelijkheden en hebben we ook het grootste onderzoekscentre op het terrein van migratie en diversiteit in Nederland. Dit heeft bovendien als voordeel dat we internationaal gezamenlijk optreden bij onderzoeksaanvragen, waardoor de positie van al de drie universiteiten weer versterkt wordt.’  

Foto: Barbra Verbij

Bekijk ook de video over het werk van Peter Scholten bij het centre

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.