Universiteit Leiden

nl en

Nederlands Instituut in Turkije officieel deel geworden van Faculteit Geesteswetenschappen

Al een tijdje werd er nauw samengewerkt, maar nu is het officieel: het Nederlands Instituut in Turkije (NIT) is onderdeel geworden van de Faculteit Geesteswetenschappen.

‘Wij zijn blij om deel te worden van de faculteit,’ zegt Fokke Gerritsen, directeur van het NIT. ‘De universiteit neemt de zaken op zich die voor ons als kleine organisatie lastig efficiënt te regelen zijn, zoals onze financiën en personeelszaken. Daardoor kunnen wij onze capaciteit besteden aan inhoudelijk werk.’

Samenwerking in de breedte

Vanuit Istanbul doet het NIT historisch en archeologisch onderzoek naar culturen en samenlevingen van Turkije en biedt ook onderwijs op dit gebied aan. Wat Gerritsen betreft leidt de nieuwe organisatorische situatie tot nauwere verbindingen over de volledige breedte van de faculteit. ‘Turkije is interessant voor een breder palet aan vakgebieden dan Turks of Midden-Oostenstudies. Ook voor oudheid en middeleeuwse geschiedenis en zelfs Urban Studies kan het interessant zijn: we organiseren al een tijdje activiteiten op het gebied van stedelijk erfgoed en willen de komende jaren doorgaan op dat gebied.’

Van harte uitgenodigd

Gerritsen hoopt de komende jaren dan ook veel Leidse gezichten te verwelkomen in Istanbul. ‘We bieden al een jaar of vijf een buitenlandsemester aan voor bachelorstudenten van Midden-Oostenstudies. Dat willen we graag uitbreiden tot een interdisciplinair onderwijsaanbod waarvoor de opleidingen zelf minder goed de mogelijkheden hebben. Mochten mensen bijvoorbeeld ideeën hebben voor bijeenkomsten, workshops of symposia, brengen wij ze graag met mensen in Turkije in contact.’

Daarnaast zijn onderzoekers en studenten welkom om een tijdje aan het instituut te verblijven. ‘We werken al veel samen met verschillende onderzoeksgroepen in heel Nederland, maar iedereen is welkom om hierheen te komen, onze bibliotheek en andere faciliteiten te gebruiken en deel te nemen aan onze activiteiten. Ook als je nog geen concreet plan hebt, ben je van harte uitgenodigd om contact te leggen en de mogelijkheden voor een samenwerking te verkennen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.