Universiteit Leiden

nl en

Unieke samenwerking tussen kennisinstellingen en gemeente in Leiden

De stad Leiden heeft een unieke combinatie van kennisinstellingen. Om hun kennis optimaal te laten floreren en de stad maximaal te laten profiteren van alle kennis, is vijf jaar geleden het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad opgericht. Op 11 november wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend.

Leiden Kennisstad bestaat uit Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, LUMC, Naturalis Biodiversity Center en gemeente Leiden. Op 11 november komt daar mboRijnland bij. Het samenwerkingsverband gaat zich de komende jaren meer focussen op de thema’s gezondheid en welzijn, duurzaamheid en biodiversiteit, en cultureel erfgoed en collecties. De opgaven rond  maatschappelijke vraagstukken in de stad kunnen de kennisinstellingen bijvoorbeeld samen oppakken.

Koppelen

Lara Ummels is kennismakelaar en werkt voor alle partijen binnen Leiden Kennisstad. Zij zorgt dat ze blijven samenwerken op de bestaande thema’s en op nieuwe projecten. ‘Als we kansen zien, moet ik die zien te benutten. Als ik bijvoorbeeld weet dat Universiteit Leiden ergens mee bezig is, waar ook mensen van de Hogeschool Leiden aan werken, dan probeer ik ze te koppelen. Dat versterkt de samenwerking verder en wellicht kan er een vraagstuk van de gemeente mee worden opgelost.’

‘Het is mooi om partijen bij elkaar te brengen en de kruisbestuiving tussen hen te laten groeien.'

Ze vindt haar rol fantastisch. ‘Het is mooi om partijen bij elkaar te brengen en de kruisbestuiving tussen hen te laten groeien. Soms vergeten we hoe uniek het is dat we zoveel kennisinstellingen in onze stad hebben en dat deze intensief samenwerken. Ik ken het uit geen enkele andere stad. Het is belangrijk om dat echt te koesteren.’

City Deal Kennis Maken

Tegelijkertijd met het tekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor Leiden Kennisstad, is ook de City Deal Kennismaken Dag die in Naturalis wordt gehouden. Een dag vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Anders dan Leiden Kennisstad is City Deal Kennis Maken (CDKM) een landelijk initiatief en kan er financiering worden aangevraagd voor projecten bij Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO. Het doel is om door een betere samenwerking van stadsbestuur en kennisinstellingen, en door het inzetten van studenten, docenten en onderzoekers, het oplossen van maatschappelijke opgaven in de steden te versnellen.

Het CDKM project in Leiden is Leren met de Stad. In dit programma kunnen studenten van de universiteit en hogeschool werken aan actuele vraagstukken in samenwerking met wijken, maatschappelijke organisaties en bewoners. Tijdens de CDKM Dag is meer te horen over Leren met de Stad en kan je een excursie naar de locatie van dit programma en het Leiden Education Fieldlab doen.

Den Haag

In Den Haag valt Kennis Maken Den Haag onder CDKM. Een van de projecten van het Haagse programma is Student & Stad. Hierin werken de zeven hogescholen en universiteiten, de gemeente, en studentenorganisaties samen om het studentenklimaat in de stad te verbeteren. In de afgelopen drie jaar zijn bijvoorbeeld een Haagse studentengids voor nieuwe studenten (Study in The Hague), een studentenhuisarts, een app voor de sociale kant van het studentenleven (Student Radar) en een studentensportraad geïnitieerd.

Aanmelden voor de City Deal Kennis Maken Dag op 11 november.

Tekst: Dagmar Aarts
Foto: Gabrielle Liaugminaite

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.