Universiteit Leiden

nl en

Collegecolumn: hoe helpen we onze docenten hun talent te ontplooien?

Goede docenten zijn heel belangrijk voor de universiteit. Ik vind het daarom cruciaal dat wij hen voldoende mogelijkheden bieden om zich professioneel te ontwikkelen. De Taskforce Docentontwikkeling heeft een concreet advies uitgebracht over de wijze waarop dit nog beter kan. Dit advies hebben we als college omarmd.

In deze rubriek geven Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos een kijkje achter de schermen bij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Hoe ziet hun werk eruit? Waar zijn ze enthousiast over? Wat zijn uitdagingen die ze tegenkomen? Het bouwen aan een gezonde, betrokken en lerende organisatie begint met het delen van wat je bezighoudt. Deze keer is het de beurt aan Hester Bijl.

Als docent aan de universiteit word je soms in het diepe gegooid. Mijn eerste hoorcollege was meteen voor een volle zaal met driehonderd Delftse luchtvaart- en ruimtevaartstudenten. Als ze maar luisteren, dacht ik. Die onzekerheid hebben de studenten waarschijnlijk aangevoeld, want ik kon de aandacht van de zaal maar moeilijk vasthouden. Er werd gepraat en zelfs gefloten.

Gelukkig ging het beter naarmate ik elke week meer ervaring opdeed en leerde om te ontspannen. Een keer kreeg ik na afloop van een collegereeks applaus: dat was enorm fijn, omdat je dan direct de waardering voelt. Ik heb destijds ook veel gehad aan de feedback van een groepje collega’s. We bezochten elkaars colleges en bespraken na afloop wat we ervan vonden: wat ging goed, wat kon beter? Daarnaast vond ik het fijn om extra modules te volgen over onderwijs geven en – zodra dat kon – mijn Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)-portfolio samen te stellen.

Gaten opvullen

Het zorgen voor een rijk en passend ontwikkelingsaanbod is één van de zes adviezen uit het rapport van de Taskforce Docentontwikkeling. Dit team van docenten, onderwijskundigen en HRM-experts heeft in opdracht van het College van Bestuur onderzocht hoe wij onze docenten nog beter kunnen ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling.

Er is de laatste jaren al veel moois bedacht en gerealiseerd om onze docenten te ondersteunen, van cursussen en trainingen tot zelfs een mini-BKO voor promovendi. We hebben onderwijsdagen, docentenlunches, teacher support desks in veel faculteiten en een zeer actieve Leiden Teachers’ Academy. Als je iets bedenkt, is er minstens één plek binnen de universiteit waar het al gebeurt. We hebben een prachtige BKO en daarnaast een Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO), maar daartussen zit nu niet zoveel.

De uitdaging wordt nu om alles goed bij elkaar te brengen, vindbaar te maken en de gaten op te vullen, bijvoorbeeld als het gaat om aanbod voor meer gevorderde docenten. Denk aan aanbod op het gebied van skills en blended learning, aansluitend bij onze Onderwijsvisie en onze visie op de Blended University. Of aan aanbod om docenten voor te bereiden op hun SKO, met aandacht voor het verwoorden van een persoonlijke visie op onderwijs.

Daarnaast willen we community vorming stimuleren en (nog meer) inzetten op onderwijsinnovatieprojecten. Ons nieuwe Leiden Learning and Innovation Centre (LLInC) kan hierin een belangrijke rol vervullen, samen met faculteiten en bestaande initiatieven en platforms.

Bevlogen docenten

In haar advies pleit de taskforce ook voor meer erkenning en waardering van onderwijsprestaties. Daar gaan we met de nieuwe regiegroep Academia in Motion mee aan de slag. Bij de faculteiten lopen al verschillende pilots. We kijken onder meer of het mogelijk is om docenten meer tijd te geven voor hun professionele ontwikkeling. Verder zijn er stappen gezet om meer docenten een vast contract te geven. Wie onzeker is over een baan, heeft immers ook minder energie om na te denken over ontwikkeling.

Op onze universiteit zijn heel veel bevlogen docenten die elk op hun eigen manier inspireren. Laten we daarom met elkaar over docentontwikkeling blijven praten en uitwisselen, ook door onderwijsprestaties beter mee te nemen tijdens de jaargesprekken. Tijdens een van mijn eerste beoordelingsgesprekken als promovendus vroeg mijn hoogleraar slechts: ‘En het onderwijs gaat zeker wel goed, hè?’ Begin dan nog maar eens over je ontwikkelbehoefte... Ik ben blij dat er tegenwoordig meer aandacht is voor het belang van goed docentschap.

Deel je graag jouw inzichten of ervaringen naar aanleiding van deze column? Stuur dan een mail naar nieuws@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.