Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe laboratoria voor FSW en FGW in Sylviusgebouw

Op de tweede verdieping van het Sylvius Laboratorium worden nieuwe labs gebouwd voor onderzoekers van de Faculteiten der Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen. Na een geslaagde aanbesteding is de bouw inmiddels officieel van start gegaan.

Onderzoek in het domein van Social Sciences and Humanities (SSH) wordt op veel verschillende manieren gedaan. Welbekend zijn de vragenlijsten, observaties en specifieke testen, maar ook vindt er steeds vaker experimenteel onderzoek in laboratoria plaats.

Doordat er steeds meer onderzoek in labs wordt uitgevoerd, zijn er gedurende de afgelopen jaren hiervoor geschikte ruimtes ingericht in de gebouwen van de Faculteiten der Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen. Maar de vraag naar geschikte labruimte groeit. Daarom is er binnen de universitaire gebouwen gezocht naar een plek waar meer SSH-labs gerealiseerd kunnen worden. Die plek is gevonden op de tweede verdieping van het Sylviusgebouw.

Broodnodige onderzoeksruimte

Er is een dringende behoefte aan nieuwe, state-of-the-art labruimtes binnen het SSH-domein, aldus Henk van Steenbergen. Hij is voorzitter van de FSW-klankbordgroep voor onderzoekers en vertegenwoordiger van de onderzoekers in het projectteam. ‘In het Pieter de la Courtgebouw en het Levelgebouw voeren we nu in beperkte mate onderzoek uit met virtual reality, fysiologische metingen, navigatie en muziek. De labs in het Sylviusgebouw voorzien ons van broodnodige ruimte om dit voort te zetten en uit te breiden.’

Kruisbestuiving tussen faculteiten

Het is zeker de bedoeling dat er in de nieuwe SSH-labs kruisbestuiving gaat plaatsvinden tussen sociale wetenschappers en geesteswetenschappers. Lisa Cheng, wetenschappelijk directeur van het Centre for Linguistics: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de realisatie van de SSH-labs een mijlpaal zal zijn voor onze beide faculteiten, die ons in staat stelt om onderzoek met betekenis en impact gezamenlijk verder te ontwikkelen.’

Een uitgebreid project

De verbouwing van de tweede verdieping van het Sylviusgebouw wordt uiteraard geleid door een projectteam. Onderzoekstechnicus Maureen Meekel van de afdeling Support voor Onderzoek, Laboratoria en Onderwijs (SOLO) maakt daar deel van uit. ‘Dit is een mooie, uitdagend en leerzaam project,’ vindt zij. ‘Als verbinder tussen de onderzoekers en de bouwers maak ik het hele proces mee, van idee naar resultaat. Ik kijk ernaar uit om na de oplevering onze huidige onderzoekssupport uit te breiden met zowel nieuwe onderzoeksmethoden als nieuwe SSH-domeinen.’

De labs worden naar verwachting in de tweede helft van 2023 in gebruik genomen.

Beeld: Suédy Mauricio
Tekst: Emma Knapper

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.