Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden en Unicef verlengen samenwerking op het gebied van kinderrechten

Universiteit Leiden en Unicef werken al tien jaar samen om kennis over kinderrechten uit te breiden en te verspreiden. Ze verlengen deze samenwerking. Hoogleraar kinderrechten Ton Liefaard vertelt wat er is bereikt en wat hij de komende vijf jaar wil doen.

Kinderrechten zijn een relatief jong rechtsgebied en tien jaar geleden was er grote behoefte aan onderzoek en onderwijs op dit gebied. Universiteit Leiden, de kinderrechtenorganisatie Unicef en het Leids Universiteitsfonds begonnen daarom samen de Unicef-leerstoel Children’s Rights. ‘We zien dat er nog steeds meer kennis nodig is over kinderrechten en dat er een enorme behoefte is aan uitwisseling van kennis.’ Daarom wordt de leerstoel, die Liefaard bekleedt, nu weer voor vijf jaar verlengd.

Wat is er de afgelopen tien jaar bereikt met de leerstoel?

In tien jaar zijn er twee masterprogramma’s opgezet. De master Jeugdrecht is gericht op Nederlandse studenten en de Master of Laws Advanced Studies in International Children’s Rights op internationale studenten. Die laatste master trekt studenten uit de hele wereld aan. Liefaard: ‘Daarmee dragen we bij aan een nieuwe generatie professionals die weet hoe belangrijk het is om met kinderrechten bezig te zijn. We zien dat onze alumni wereldwijd actief zijn.’

'We zijn een soort katalysator geworden van kennis rondom kinderrechten.’

Daarnaast is er de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar kinderrechten. Daarmee is het vakgebied verder ontwikkeld. ‘We hebben ook veel mensen bij elkaar gebracht die nu samenwerken op het gebied van kinderrechten’, zegt de hoogleraar. ‘Dan heb ik het over de wetenschap, onderwijs en professionals. In die zin zijn we ook een soort katalysator geworden van kennis rondom kinderrechten.’ De Leiden Children’s Rights Observatory, een open access database voor kinderrechten-rechtspraak, is hier een goed voorbeeld van.

De komende vijf jaar

In de komende jaren wil Liefaard meer met Unicef samenwerken over de hele breedte van de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. ‘Wij kunnen helpen om hun agenda voor de komende jaren vorm te geven. Wat zijn de grote mondiale vraagstukken waar ze zich op moeten richten? En hoe kunnen landen wereldwijd worden geholpen om kinderrechten te verwezenlijken?’

Om daar het antwoord op te vinden wil de hoogleraar samenwerken met verschillende faculteiten. ‘Universiteit Leiden heeft heel diverse deskundigheid in huis, die kan helpen bij het beantwoorden van mondiale vraagstukken in het kinderrecht. Denk aan vragen op het gebied van geneeskunde, technologie, bestuur, duurzaamheid, klimaat, de digitale wereld en inclusiviteit. Met zijn allen kunnen wij impact hebben bij het beantwoorden van deze vraagstukken.’

Universiteit Leiden en Unicef verlengen samenwerking op het gebied van kinderrechten.
Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten), Lilian Visscher (directeur LUF), Annetje Ottow (voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden) en Suzanne Laszlo (directeur UNICEF Nederland) leggen vast dat ze samen verder werken op het gebied van kinderrechten.

Tekst: Dagmar Aarts
Foto's: Hielco Kuipers

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.