Universiteit Leiden

nl en

College van bestuur vraagt universiteitsraad advies over activatie personentellers/sensoren

Het college van bestuur van de Universiteit Leiden heeft haar voorgenomen besluit om de personentellers/sensoren op termijn weer aan te zetten, ter advies neergelegd bij de Universiteitsraad (UR). De UR gaat er nu eerst goed naar kijken voordat het college een definitief besluit neemt. Hierin speelt het advies van de medezeggenschap van de universiteit een belangrijke rol.

Tijdelijk uitgeschakeld

De personentellers/sensoren tellen hoeveel mensen er in de gebouwen van de universiteit aanwezig zijn, zonder dat zij daarbij zichtbaar zijn. Het college had besloten de apparatuur op 9 december 2021 tot nader order uit te schakelen na onrust onder studenten en medewerkers over veiligheid, privacy en communicatie.

Externe audit

Het college heeft de afgelopen periode een externe audit laten uitvoeren en vervolgens diverse maatregelen genomen om de veiligheid en privacy te verbeteren van de personentellers/sensoren. Op basis hiervan heeft het college aan de UR kenbaar gemaakt dat, wat het college betreft, de apparatuur weer aangezet kan worden, na consultatie van de medezeggenschap.

Efficiënt gebruik ruimte

Door middel van de personentellers/sensoren kan de universiteit voor medewerkers en studenten beter garanderen dat het onderwijs in reguliere lestijden daadwerkelijk fysiek kan plaatsvinden in haar gebouwen. Daarnaast kan vrijgekomen/lege onderwijsruimte worden ingezet voor studieplekken. Bovendien kan de universiteit met dergelijke meetgegevens beter beleid voeren voor het gebruik en beheer van haar gebouwen, nieuwbouw, renovatie.

Proces

Het college wil nu eerst horen wat de UR ervan vindt. Op 23 januari, 30 januari en 13 februari spreekt de UR over de adviesaanvraag van het college. Het college wil dat advies heel serieus nemen en hoopt dat de universitaire gemeenschap achter het gebruik van de personentellers/sensoren kan gaan staan. Als de UR positief adviseert, kan de apparatuur komend voorjaar weer worden aangezet.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.