Universiteit Leiden

nl en

De postkoloniale podcast: Nick Tomberge over tropentoerisme in de periode 1870-1945

In 'De postkoloniale podcast' gaan Rick Honings, Scaliger-hoogleraar, en Coen van ’t Veer, docent-onderzoeker, van de Universiteit Leiden in gesprek met prominente onderzoekers en schrijvers over hun werk in relatie tot het koloniale verleden. In deze aflevering spreken zij met Nick Tomberge over tropentoerisme in de periode 1870-1945. Wat voor soort bronnen onderzoekt hij? Hoe schreven Nederlandse reizigers over hun koloniale ervaringen? En hoe moet je je als eenentwintigste-eeuwse onderzoeker tot het soms problematische materiaal verhouden?

Toeristen beklimmen op kleine paardjes de Goenoeng Lawoe bij Magetan, circa 1928, KITLV 44002

Het koloniale verleden van Nederland staat volop in de belangstelling. In 2020 was het vijfenzeventig jaar geleden dat Indonesië onafhankelijk werd; twee jaar later bood premier Rutte ‘diepe excuses’ aan voor het structureel geweld dat in de dekolonisatieoorlog was gebruikt. In De postkoloniale podcast komen prominente onderzoekers en schrijvers aan het woord en praten we over hun onderzoek/werk in relatie tot het koloniale verleden. Centraal staat de vraag in hoeverre het onderzoek naar (post)koloniale literatuur kan bijdragen aan de verwerking van het koloniale verleden.

`

Tropentoeristen

In de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw, tot Indië bezet werd door de Japanners in 1945, reisden duizenden Nederlanders naar Indië: natuurwetenschappers, ambtenaren, predikanten, militairen en vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ook steeds meer toeristen. Velen van hen hebben over hun ervaring in de tropen geschreven, in reisverslagen, dagboeken, memoires en brieven. Dit soort bronnen mogen op het eerste oog een schijn van objectiviteit vertonen, ze zijn het niet. Reisliteratuur is een genre dat, net zoals alle andere tekstsoorten uit de koloniale tijd, beïnvloed werd door ideeën over gender, klasse en ras. Doordat reizigers in een koloniale contactzone terechtkwamen, waren ze gedwongen te schrijven over de ‘ander’ en daarmee onvermijdelijk ook over zichzelf.

Coen van ’t Veer, Rick Honings, podcastmaker Tatum Meijer en Nick Tomberge
Nick Tomberge

Nick Tomberge

In deze vierde aflevering is Nick Tomberge te gast, die Nederlands studeerde en momenteel aan de Universiteit Leiden een proefschrift voorbereidt over tropentoerisme in de periode 1870-1945. Wat voor soort bronnen onderzoekt hij? Hoe schreven Nederlandse reizigers over hun koloniale ervaringen? En hoe moet je je als eenentwintigste-eeuwse onderzoeker tot het soms problematische materiaal verhouden?

Afleveringen

De afleveringen worden gepubliceerd op De postkoloniale podcast, het kanaal van Universitaire Bibliotheken Leiden. Er verschijnen dit seizoen zes afleveringen en elke maand verschijnt een nieuwe aflevering. De afleveringen kunnen nu worden beluisterd via de volgende kanalen:

•    Soundcloud
•    iTunes
•    Spotify
•    Castbox

NWO Vidi-project

De postkoloniale podcast is een initiatief van Rick Honings en Coen van ’t Veer. Beiden zijn redacteur van de in 2021 verschenen literatuurgeschiedenis De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen en van het wetenschappelijke tijdschrift Indische Letteren. De podcast komt voort uit het door Rick Honings geleide NWO Vidi-project Voicing the Colony. Travelers in the Dutch East Indies, 1800-1945.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.