Universiteit Leiden

nl en

GTGC lunchlezingenserie: een internationale, interdisciplinaire blik

Vanaf maandag 6 februari start bij het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Global Transformations and Governance Challenges (GTGC) een serie lunchlezingen over pregnante mondiale problemen. De serie belooft een schatkamer te zijn aan inspiratie en netwerkmogelijkheden voor alle onderzoekers van de Universiteit Leiden.

Van drugsoorlog tot voedselsolidariteit en burgerschap: de GTGC-lezingenserie, van februari tot mei, pakt een breed scala op aan onderwerpen die landsgrenzen overstijgen. En deze onderwerpen worden, net zoals het programma GTGC dat in zijn geheel doet, bezien vanuit diverse wetenschappelijke disciplines en zienswijzen. ‘Kenmerkend voor onze lezingenserie is dat het niet vanuit één instituut wordt gebracht. De lezingen behandelen uiteenlopende thema’s, opgepakt door wetenschappers uit meerdere faculteiten en van buiten de universiteit’, legt Valentina Carrero (coördinator binnen het programma GTGC) uit. ‘Deze serie gaat over huidige mondiale problemen en veranderingen, en hoe we die beter kunnen aanpakken. Dat brengt collega’s bij elkaar die overlappende interesses hebben op bepaalde onderzoeksgebieden, uit allerlei instituten en faculteiten. Normaal gesproken kennen ze elkaar niet of hebben ze nog geen kans gehad om samen te werken. Daarom is de lezingenserie bedoeld voor alle wetenschappers binnen de Universiteit Leiden.’

GTGC-evenementen hebben meermaals een spilfunctie vervuld in het bij elkaar brengen van collega’s die aan vergelijkbare onderzoeksonderwerpen werkten en vervolgens met succes gezamenlijk een aanvraag indienden voor een seed grant van GTGC.

Instrumental GTGC events

GTGC-evenementen hebben meermaals een spilfunctie vervuld in het bij elkaar brengen van collega’s die aan vergelijkbare onderzoeksonderwerpen werkten en vervolgens met succes gezamenlijk een aanvraag indienden voor een seed grant van GTGC. Deze fondsen helpen om onderzoekers met het opzetten van een interdisciplinair onderzoeksproject dat kan leiden – en vaak ook daadwerkelijk leidde – tot het verwerven van grotere subsidies of tot belangrijke publicaties.

Digitale belangenorganisaties zetten politici onder druk

De lezingenserie gaat op 6 februari van start met een boekpresentatie door Nina Hall van Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Zij zal spreken over haar nieuwste werk, Transnational Advocacy in the Digital Era. Hierin onderzoekt ze de rol van digitale belangenorganisaties. Digitale belangenorganisaties, zoals MoveOn, GetUp en Campact, maken gebruik van digitale analyses om onderwerpen te identificeren die veel mensen op een bepaald moment belangrijk vinden. Zo zijn ze in staat om in korte tijd grote groepen mensen te mobiliseren en politici onder druk te zetten. De organisaties zijn actief in meer dan twintig landen - van Zuid-Afrika tot Zweden, van Polen tot Nieuw Zeeland -  en zeggen dat ze wereldwijd bij elkaar meer dan 17 miljoen leden hebben. Digitale belangenorganisaties vormen de maatschappelijke opinie op gebied van vluchtelingen, handel en klimaatbeleid. Toch hebben wetenschappers tot nu toe hun wereldwijde vertakking of invloed nog niet onderzocht. Zie de kolom rechts van dit artikel voor een link naar meer informatie over het boek.

In latere edities van de serie komen onder anderenEve Darian-Smith en Phil McCarty langs, die een lezing zullen geven over Global Studies-onderzoeksmethoden. Antonella Maiello van het Instituut voor Bestuurskunde in Leiden, zal spreken over haar werk op gebied van democratie, inclusie, netwerken en duurzaamheid. Bekijk het volledige programma in de afbeelding rechts.

GTGC wants YOU

Recente mondiale ontwikkelingen hebben nieuwe uitdagingen gecreëerd voor onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van een gecoördineerde internationale aanpak van pandemieën, opwarming van de aarde en migratie. Of denk aan het belang om te profiteren van nieuwe technologieën en tegelijkertijd de mogelijke negatieve effecten ervan aan te pakken. Het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma Global Transformations and Governance Challenges onderzoekt hoe we dergelijke mondiale transformaties op een democratische, effectieve, eerlijke, vreedzame en duurzame manier kunnen aanpakken.

GTGC wil graag in contact komen met Leidse wetenschappers uit alle mogelijke disciplines om het netwerk uit te breiden en nieuwe, innovatieve onderzoekssamenwerking op te starten. Wil je meer weten, stuur dan een e-mail naar gtgc@leidenuniv.nl .

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.