Universiteit Leiden

nl en

Jan Willem Erisman benoemd tot voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad

De ministerraad heeft Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden, per 1 maart benoemd tot voorzitter van de nieuwe Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Deze raad gaat het kabinet adviseren over het klimaatbeleid.

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) is een onafhankelijk, wetenschappelijk college dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de regering of het parlement over het te voeren klimaatbeleid, op basis van onafhankelijke wetenschappelijke kennis. De komst van de raad is een afspraak uit het coalitieakkoord. De WKR heeft een multidisciplinaire samenstelling en bestaat uit tien leden, waaronder de voorzitter. De overige negen leden zullen in de komende tijd worden geworven.

Jan Willem Erisman

Met beide handen aanpakken

Erisman is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij het Centrum voor Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Die functie blijft hij uitoefenen, zijn nieuwe rol pakt hij met beide handen aan: ‘De klimaatopgave is groot, complex en hangt samen met andere beleidsopgaven zoals het beschermen van de biodiversiteit en het bevorderen van de brede maatschappelijke welvaart. Het is belangrijk om daarvoor beleid op te stellen dat goed werkt op de lange termijn, en breed maatschappelijk wordt gedragen. Daarom is het essentieel om vanuit alle wetenschappelijke disciplines zo goed mogelijk over dat beleid te adviseren. Deze uitdaging ga ik graag aan met een nieuw te vormen multidisciplinaire raad.’

Verheugd

Hester Bijl, rector magnificus aan de Universiteit Leiden, is verheugd over de benoeming. ‘Duurzaamheid en het klimaat staan hoog op onze agenda, waarbij we met onze wetenschap en ons onderwijs een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Het is dus prachtig als een van onze wetenschappers een rol als deze op zich kan nemen.’

Essentiële verbinding

Minister Jetten voor Klimaat en Energie droeg Erisman voor als voorzitter. ‘De wetenschap vormt de basis voor het klimaatbeleid. Ik vind het daarom essentieel om de verbinding tussen beleidsmakers en de wetenschap te versterken. De WKR gaat daarbij een belangrijke rol spelen door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar concrete aanbevelingen voor het klimaatbeleid. Ik ben dan ook blij met de benoeming van Jan Willem Erisman en kijk uit naar de eerste adviezen van de Raad.’

Het eerste ‘product’ dat de WKR gaat opleveren is een advies voor het Klimaatplan dat in 2024 zal verschijnen. Hierin staan  de hoofdlijnen van het Nederlandse klimaatbeleid voor de komende tien jaar. Naar verwachting is dit advies eind 2023 gereed.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.