Universiteit Leiden

nl en

Presentatie masterscripties Jeugdrecht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Op dinsdag 10 januari 2023 hebben oud-masterstudenten Jeugdrecht Fien Bouwmeester, Renee Muller, Imaani Stegeman, Demi Onclin en Rosa Passchier, een presentatie gegeven over hun masterscripties bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De onderwerpen geslachtsregistratie, de rol van de rechter in omgangsconflicten en jeugdbeschermingsstelsels in andere landen kwamen aan bod en werden door de alumni van de master Jeugdrecht enthousiast gepresenteerd. Er waren veel rijksambtenaren aanwezig om naar de presentaties te luisteren. Zo waren er onder meer toehoorders vanuit de Centrale Autoriteit internationale kinderaangelegenheden, de Raad voor de Kinderbescherming en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken aanwezig.

Het was een interessante en inspirerende middag, waarbij actuele onderwerpen vanuit een kinderrechtelijk perspectief voor het voetlicht zijn gebracht door de alumni van de master Jeugdrecht. Het was een prachtige manier om de kennis die door deze oud-studenten is vergaard, te delen met medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.