Universiteit Leiden

nl en

Vier redenen om aan te kloppen bij kersvers innovatiecentrum LLInC

Onderwijsvernieuwing levert docenten kansen én uitdagingen op. Hoe breng je innovatieve ideeën tot uitvoering of kies je de juiste digitale leermiddelen voor jouw onderwijs? Voor ondersteuning en inspiratie kunnen docenten vanaf nu terecht bij het nieuwe Leiden Learning & Innovation Centre (LLInC), een fusie tussen het Centre for Innovation (CfI) en de afdeling Hoger Onderwijs van het ICLON.

Rector magnificus Hester Bijl maakt zich hard voor een goede ondersteuning van docenten en is blij dat het LLInC van start is gegaan. ‘Ik ben trots dat onze didactische experts en de experts van de onderwijstools hierin hun krachten bundelen. Dit ook met het oog op de blended university die we al zijn – en waarschijnlijk nog wel ietsje meer gaan worden. Dit nieuwe centrum combineert didactiek en de inzet van techniek waar dat de didactiek helpt.’

Het LLInC management team: Han de Winde, Michelle Olmstead en Maarten van de Ven.

De plannen voor LLInC dateren al van vóór de coronacrisis – al is de digitalisering van het onderwijs sindsdien natuurlijk in een stroomversnelling gekomen. ‘Docenten staan nu voor de grote uitdaging om hun onderwijs aan te passen’, zegt directeur Michelle Olmstead, die samen met hoogleraar Han de Winde en senior onderwijsadviseur Maarten van de Ven aan het roer staat van LLInC. ‘Ze krijgen hierbij al ondersteuning vanuit hun faculteit. Bij LLInC bieden we in aanvulling hierop de combinatie van digitale didactiek en didactische expertise. Uiteindelijk verwacht ik dat elke docent wel een keer met LLInC in contact zal komen.’

Of ze een voorbeeld kan geven van wat LLInC voor docenten kan betekenen? ‘Stel dat je tijdens een psychologievak bepaalde theorieën over stress behandelt’, zegt Olmstead. ‘Je kunt je studenten een boek laten lezen, maar je zou ze ook met een VR-bril kunnen onderdompelen in een spannende, speciaal door LLInC op maat gemaakte simulatie. Op die manier kunnen ze zelf ervaren hoe stress ontstaat. Simpelere voorbeelden zijn dat we je helpen bij het opstellen van online enquêtes om de leerervaringen van je studenten te meten, of bij het integreren van reflectief schrijven over persoonlijke leerdoelen in hun zelfstudieopdrachten.’

'We verwachten dat elke docent wel een keer met LLInC in contact zal komen'

Haar collega De Winde legt uit dat het nadrukkelijk de bedoeling is dat er een nauwe samenwerking ontstaat tussen LLInC en de Teacher Support Desks in de faculteiten. ‘En dat experts van LLInC ook de helpdesks van faculteiten ondersteunen. Op deze manier kan er een echt netwerk ontstaan.’

De LLInC-directeuren nodigen docenten graag uit om zelf te verkennen hoe het centrum hen kan ondersteunen. Samen met Hester Bijl lichten ze alvast vier goede redenen toe om aan te kloppen bij LLInC.

1. Je wilt je verder ontwikkelen als docent

LLInC verzorgt de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)-cursussen en maakt workshops op maat voor faculteiten en afdelingen. Blended learning, digitale toetsing, cursusontwerp en scriptschrijven voor video's en podcasts zijn slechts enkele onderwerpen uit het aanbod.

En dat aanbod vormt een goede basis voor iemands expertise, vindt Bijl. ‘Het is cruciaal dat je docenten de goede dingen bijbrengt. Ik heb destijds zelf ook veel gehad aan lessen in activerend onderwijs. Het zet je aan het denken – en je komt er natuurlijk door in contact met andere enthousiaste docenten.’

2. Je wilt leren van vakevaluaties

Het is belangrijk om te weten wat werkt en wat niet, aldus de experts van LLInC. Het centrum maakt en verwerkt vakevaluaties en zorgt voor automatische verwerking van schriftelijke tentamens. Ook adviseert LLInC bij het voorbereiden van vergaderingen met accreditatiecommissies.

‘Voorop staat dat we echt uitgaan van vertrouwen’, benadrukt Bijl. ‘We willen geen controle op kwaliteit. Tegelijkertijd is het nuttig om de vinger aan de pols te houden. Vakevaluaties zijn een belangrijke pijler en de onderwijsvisitaties komen jaarlijks langs. Daar moeten we onze docenten dus goed bij ondersteunen.’

3. Je wilt een ‘leerervaring met impact’ creëren

Experts van LLInC denken mee over methodes en digitale tools die nieuwsgierigheid opwekken en daarnaast toegankelijk en inclusief zijn. Het scala aan mogelijkheden is breed, van het ontwikkelen en verzorgen van interactieve colleges tot het opzetten van samenwerkingen tussen studenten in divers samengestelde groepen.

‘We hebben een website met tips en tools voor  onderwijsontwerp en blended learning’, zegt Olmstead. ‘Wil je wat actiever aan de slag? Dan kun je ook één op één afspreken met onze experts.’

4. Je wilt innoveren in onderwijs

LLInC helpt docenten om concepten vanuit veel verschillende invalshoeken te onderzoeken: het centrum deelt methoden en best practices op het gebied van innovatie en denkt mee over onderwerpen als data privacy en intellectueel eigendom, beleidsonderzoek en projectbeheer.

Kost innovatie docenten veel tijd? ‘In het begin vergt verandering altijd wat extra aandacht’, zegt Olmstead. ‘Maar op de lange termijn zal het juist verlichten. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van informatieve video’s of kennisclips: die kun je meerdere jaren hergebruiken, in plaats van dat je steeds opnieuw hetzelfde praatje moet geven.’

Meer weten over wat LLInC voor je kan betekenen? Bekijk de website of ga langs bij de helpdesk van je faculteit. En als je twijfelt of vragen hebt, mail LLInC dan gerust.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.