Universiteit Leiden

nl en

Besluit CvB na negatief advies UR: personentellers gaan niet meer aan

De ruim 370 sensoren die in de gebouwen van de Universiteit Leiden hangen om aanwezige personen te tellen, gaan niet meer aan. De apparatuur wordt op termijn uit de gebouwen verwijderd.

Luisteren naar advies

Het College van Bestuur (CvB) heeft dit besloten na een negatief advies van de Universiteitsraad (UR). De UR bracht haar advies over in de overlegvergadering met het CvB op 13 februari 2023. Hoewel dit advies niet bindend is, wil het college er graag gehoor aan geven. ‘De UR vertegenwoordigt als medezeggenschapsorgaan onze gemeenschap van al onze medewerkers en studenten, dus daar luisteren we zorgvuldig naar’, aldus Martijn Ridderbos, vicevoorzitter van het CvB.

Coronatijd

De personentellers/sensoren zijn in 2020 opgehangen in de universitaire gebouwen om – zonder dat aanwezigen herkenbaar in beeld zijn – medewerkers en studenten te tellen in coronatijd, met het oog op een veilige en gezonde werk- en studieomgeving. De UR stemde daarmee in in een verkorte medezeggenschapsprocedure.

Data goed bruikbaar

Ook hierna bleken de beschikbare data van de sensoren goed bruikbaar om bijvoorbeeld onderwijsruimten tijdig om te boeken, lege collegezalen direct in te kunnen zetten voor studie- of werkplekken, studenten snel inzicht te geven over beschikbare studieplekken, bij te dragen aan energiebesparing in de lege ruimte door tijdig licht en verwarming uit te zetten, en dergelijke.

Verbetering privacy en security

Omdat de sensoren niet optimaal beveiligd bleken, zijn ze in december 2021 uitgezet en heeft het CvB in overleg met betrokken afdelingen en deskundigen diverse maatregelen laten treffen om de privacy en security te verbeteren. Het CvB heeft de UR en de community hierbij meegenomen en hen hierover uitgebreid geïnformeerd.

Niet passend bij doel

De UR vindt echter deze geavanceerde apparatuur, ondanks de aangebrachte verbeteringen in privacy en security, niet passend voor het gebruik ervan – het tellen van aanwezigen in ruimten – en adviseert het college ze weg te halen. De UR wil graag met het cvb in gesprek over alternatieve apparatuur, want zij is niet per se tegen het gebruik van technologie om personen te tellen.

Ontmanteling

De universiteit maakt nu een plan om de personentelllers/sensoren te ontmantelen en wil zich uit oogpunt van duurzaam hergebruik inspannen om er een passende herbestemming aan te geven buiten de universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.