Universiteit Leiden

nl en

De dag van Jasper

Jasper Knoester is de decaan van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen. Hoe gaat het met hem, wat doet hij precies en hoe ziet zijn dag eruit? In elke nieuwsbrief geeft Jasper een inkijkje in zijn leven.

Donderdag 2 februari

‘Het is een mooie ochtend en vanuit de trein geniet ik van de zonsopkomst. Een fijne tijd van het jaar, waarin het langer worden van de dagen goed merkbaar is. De ochtend wordt beheerst door personeelszaken en een paar wandelingen in ons bestuursgebouw met een praatje links en rechts. Slentertijd, noemde Annetje Ottow dat onlangs in haar column. Een mooi begrip. We nemen er helaas te weinig tijd voor, terwijl het belang groot is. Misschien maar eens proberen een hele dag lang te slenteren, zodat ik verder onze gebouwen in kom.

Misschien maar eens proberen een hele dag lang te slenteren.

Om 12 uur start het overleg van het faculteitsbestuur met de wetenschappelijk directeuren. Vandaag is daar twee uur voor ingeruimd. Dat is langer dan normaal, maar we zijn dan ook weinig samen geweest de laatste tijd, terwijl er veel te bespreken valt. Het is dan ook een intensieve, goede vergadering, met veel discussie. We hebben het over de begroting van de beleidsmiddelen van de faculteit, de starters- en stimuleringsbeurzen, de problemen van promovendi met een te krappe buitenlandse beurs en het proces richting een nieuw facultair strategisch plan. Wat het laatste betreft, roep ik iedereen op om je in te schrijven voor de strategiebijeenkomsten die plaatsvinden op 14 en 21 februari en 7 maart.  Het is dé gelegenheid om mee te praten over keuzes waar de faculteit voor staat.

Daarna heb ik een gesprek met Peter van Bodegom, hoogleraar in het CML. Hij vertelt me onder andere over zijn activiteiten in het Westland, waar hij met tuinders werkt aan verduurzaming van hun branche. Een enorme uitdaging weet ik, waar ik sinds kort als bestuurslid van ACCEZ (een programma voor versnelling van de circulaire economie in Zuid-Holland) ook mee in aanraking kom. Ondernemers moeten grote beslissingen nemen over de door te maken transitie en het is goed dat ze daarbij met de inzichten vanuit de universiteit worden geholpen.

We zouden het wat meer mogen cultiveren en ventileren, niet alleen in ons onderzoek, ook in ons onderwijs.

Hierna ontvang ik twaalf mensen van de Division of Research and Innovation van de University of Bergen in Noorwegen. Ik geef met trots een korte inleiding over onze faculteit en dan ontspint zich een gesprek over de relatie tussen de universiteit en de buitenwereld. Hoe verbinden we ons met de maatschappelijke uitdagingen en met toepassingen? Hoe maak je connecties met het bedrijfsleven en overheidsorganisaties zonder dat dat ten koste gaat van ons funderende onderzoek? Dit staat traditioneel niet bovenaan het missielijstje van onze faculteit, maar er zijn toch de nodige onderzoekers die daar prachtige dingen doen, waarmee ze bovendien hun onderzoek verder versterken. Het gesprek met Peter van een half uur geleden is een mooi voorbeeld en zo zijn er meer. We zouden het wat meer mogen cultiveren en ventileren, niet alleen in ons onderzoek, ook in ons onderwijs.

De werkdag sluit ik af met een nogal late nieuwjaarsbijeenkomst van NL Space, gehouden in de Space Expo in Noordwijk. Leuk en nuttig! Ruimtevaart is sterk in onze regio en ook hier liggen veel kansen voor de faculteit om verbindingen te leggen. Ik spreek de Leidse wethouder Fleur Spijker (met onder andere economie en kennis in haar portefeuille) en nodig haar uit snel een keer op de faculteit kennis te komen nemen met al het mooie en belangrijke werk dat bij ons gebeurt.

Via bus, trein en fiets kom ik thuis, waar ik help met wat huiswerk, waarna ik nog even ga zwemmen. Meer sport en beweging was het goede voornemen voor 2023 en de prachtige sportschool in de buurt motiveert daarbij. Als dat slenteren door de faculteit dan ook nog lukt, gaat het helemaal goedkomen met dat voornemen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.