Universiteit Leiden

nl en

‘Hoe is de faculteit meer dan de som der delen?’

Als Hoofd Academische Zaken is Pieter Schipper de rechterhand van de decaan. Het was dan ook Jasper Knoester die Pieter vroeg om lid te worden van de kerngroep: een groep collega’s uit alle delen van de faculteit die het strategieproces vormgeeft. ‘Ik vind het heel erg leuk om hier een rol in te spelen’, vertelt Schipper. ‘Het is een uitgelezen kans om richting uit te zetten binnen onze faculteit. Want hoe is de faculteit meer dan de som der delen?’

De kerngroep ondervraagt allerlei mensen binnen de faculteit om input te verzamelen voor het strategisch plan. Dat doen ze onder andere tijdens de brainstormsessies in Corpus. ‘Het is mooi om te zien dat veel mensen – medewerkers én studenten – daarbij aanwezig zijn’, vertelt Schipper. ‘Het is een unieke kans om bezig te zijn met de toekomst van onze faculteit.’ Schipper kijkt dan ook tevreden terug op de eerste twee brainstormsessies. ‘Ik heb alle lagen van de organisatie gezien, van eerstejaarsstudent tot senior onderzoeker. Dat geeft een interessante dynamiek, in positieve zin! Iedereen ging op gelijkwaardig niveau over diverse onderwerpen met elkaar in gesprek. Dat was mooi om te zien.’

Onderzoekssamenwerking

Zelf hecht Schipper veel waarde aan onderzoekssamenwerking. ‘Dat hoort natuurlijk bij mijn werk als Hoofd Academische Zaken, dus ik ben heel benieuwd hoe we naar dit onderwerp kijken in het kader van het strategisch plan. De meerwaarde van onderzoekssamenwerking is dat onderzoek niet te veel in isolement staat, maar in contact staat met de maatschappij en andere disciplines en domeinen.’

Zichtbaarheid

Ook hoopt Schipper dat we de krachten van onze faculteit weten te bewaren en nieuwe krachten weten te vinden in de buitenwereld. ‘En ik hoop nog meer te verbinden met de rest van de universiteit. We zijn nu binnen de universiteit onvoldoende zichtbaar en dat is onterecht. Als we zichtbaarder zijn, hebben we daar profijt van.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.