Universiteit Leiden

nl en

Hossam Ahmed: ‘Luister naar je studenten’

Drie docenten van Geesteswetenschappen ontvingen dit jaar de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Docent Hossam Ahmed is een van hen. Wat maakt onderwijs volgens hem goed?

‘Voor mij is goed doceren dat je studenten in staat stelt om zelf te leren’, vertelt Ahmed. ‘Ik zie de docent vooral als een coach die studenten vertelt hoe ze kunnen leren. Vervolgens moeten ze het zelf gaan doen.’

Ahmed vindt het daarbij belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de eigen kennis, vaardigheden en interesses van de studenten. ‘Vorig jaar had ik bij een vak voor International Studies iemand die werkte aan Twitter-interacties over K-pop, terwijl in dezelfde groep een andere student meer geïnteresseerd was in de interactie van Nederlanders met de Twitterfeed van premier Rutte’, vertelt hij enthousiast. ‘Die twee onderwerpen zien er heel anders uit, maar ze vereisen ongeveer dezelfde vaardigheden en hetzelfde theoretische begrip.’

‘Inspelen op diversiteit’

Niet toevallig ging een deel van het portfolio dat hij moest aanleveren om zijn SKO te behalen dan ook over differentiatie in het onderwijs. ‘Mensen leren op verschillende manieren en hebben specifieke achtergronden of vaardigheden. Wij moeten naar deze diversiteit koesteren door naar ze te luisteren en wat ze zeggen serieus te nemen.’

Voor Ahmed betekent dit dat onderwijs niet alleen in hoor- en werkcolleges plaatsvindt, maar dat studenten bijvoorbeeld ook de kans krijgen om te leren in projectvorm. ‘Ze voelen daar hopelijk passie bij, terwijl ze tegelijkertijd de vaardigheden die ze hebben opgebouwd kunnen toepassen.’

Gedifferentieerd taalonderwijs

Op dit moment is Ahmed samen met zijn collega’s bezig om het taalonderwijs bij Midden-Oostenstudies te differentiëren. ‘We praten er nu over hoe we het leren van talen kunnen integreren in andere vakken, die niet noodzakelijkerwijs een specifieke taalcursus zijn. Daarbij doen we ons best om ze aantrekkelijk te maken voor studenten die geïnteresseerd zijn in talen, maar er tegelijkertijd geen studenten mee weg te jagen die niet per se veel taalcursussen hebben gevolgd.’

Reflectie-ervaring

Het SKO-traject heeft Ahmed geholpen om dat soort processen nog beter in kaart te brengen. ‘Het is een reflectie-ervaring. Je krijgt de kans om te analyseren wie je bent als docent en wat er gaande is in je vakgebied. Tegelijkertijd is het een mooie erkenning van je deskundigheid in het onderwijs.’

Senior Kwalificatie Onderwijs

De SKO is een kwalificatie voor docenten die een leidende rol spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op curriculumniveau, dus overstijgend aan het eigen vakgebied. Hiervoor moeten docenten een portfolio maken, waarin zij laten zien dat zij voldoen aan vier eindtermen:

  1. handelen vanuit de academische onderwijsomgeving;
  2. een didactisch ontwerp maken en uitwerken met oog voor de context van een curriculum;
  3. onderwijs voorbereiden en uitvoeren;
  4. impact op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt. 

Daarnaast gelden de vereisten dat een docent al een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) heeft, tenminste vijf jaar universitair onderwijs heeft gegeven in verschillende vakken en leerjaren, en daarbij verschillende onderwijsvormen heeft toegepast. Bovendien moet een docent kunnen laten zien dat hij / zij recent initiatieven heeft ontwikkeld en bijdragen heeft geleverd die impact hebben op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt. Lees hier meer over het behalen van een SKO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.