Universiteit Leiden

nl en

Leidse interdisciplinaire onderzoekkansen over gezondheid en preventie

Ben je Leids wetenschapper, op zoek naar interdisciplinair onderzoek en samenwerkingsmogelijkheden op gebied van burgers, gezondheid en ziektepreventie? Dan is de Health Campus Den Haag dé plek voor jou. Vier voorbeelden van lopend onderzoek.

1. Gedragsveranderingsinterventies voor mensen met een lagere sociaal-economische positie

Mensen met een lagere sociaal-economische positie (SEP) leven gemiddeld zes jaar korter en vijftien jaar korter in goede gezondheid dan mensen met een hogere SEP. Hoe kan de gezondheid van mensen met een lagere SEP effectief bevorderd worden?

Er bestaan veel interventies in Nederland die inzetten op preventie en de gezondheid van de bevolking proberen te bevorderen. Helaas blijken de meeste van deze interventies bestaande gezondheidsverschillen juist te vergroten, omdat ze vooral effectief zijn voor mensen met hogere SEP en betere gezondheid. Dit project onderzoekt welke gedragsinterventies effectief zijn in het bevorderen van de gezondheid van mensen met een lagere SEP. Door middel van experimenten (in het lab en in de praktijk) worden verschillende technieken, zoals nudging, bekeken. Daarnaast wordt onderzocht hoe de inzichten vertaald kunnen worden naar effectiever beleid en bestuur.

Kijk hier voor meer informatie over het project

2. Kwetsbare zwangeren en partners ondersteunen

De WE-STUDY wil kwetsbare zwangeren en hun partners ondersteunen om zo gezond mogelijk te leven. Daarbij is het uitgangspunt niet risicogedrag zoals roken en stress, maar hoe een gezonde leefstijl past bij wat de vrouw en haar partner zelf willen (autonomie) én wie ze willen zijn, nu en als toekomstige ouder (identiteit). In samenwerking met kwetsbare zwangeren, hun partners en professionals uit het sociale en medische domein onderzoekt het project hoe autonomie en identiteit ingezet kan worden om gezonde leefstijl te bevorderen. Het doel is om identiteit en autonomie te integreren in bestaande interventies voor de doelgroep en trainingen voor professionals.

Kijk hier voor meer informatie over het project

3. Tegengaan van syndemische kwetsbaarheid

Gezondheids- en sociale problemen gaan vaak samen. In wijken waar inwoners zorgen hebben over inkomen, wonen en werk, bestaat een hoger risico op slechte gezondheid. Dat leidt weer tot meer stress en nieuwe gezondheidsproblemen. Dit patroon van clustering van meerdere gezondheidsproblemen en sociale problemen wordt ook wel ‘syndemics’ genoemd. Omdat de maatschappelijke problemen samenhangen met de gezondheid van een wijk of buurt, is een structurele aanpak nodig. Met het huidige beleid lukt het nog onvoldoende deze syndemische kwetsbaarheid in individuen en wijken te voorkomen.

Het doel van dit project is om wijken veerkrachtiger te maken, door problemen die bijdragen aan een slechtere gezondheid op organisatie- en beleidsniveaus aan te pakken. De wijken en inwoners zelf staan centraal in deze aanpak. Met co-creatie in een wijk in Leiden (Stevenshof) en een wijk in Den Haag (Moerwijk) ontwikkelen we een veerkrachtmethode - een ‘community resilience approach’.

Klik hier voor meer informatie over het project

4. Herstel van (onbegrepen) aanhoudende klachten

Meer dan twee miljoen Nederlanders kampen met chronische pijn, 40% van alle consulten bij huisartsen gaan over onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). SOLK brengt hoge zorgkosten met zich mee (ruim 3,8 miljard euro in 2019) en een lagere kwaliteit van leven voor mensen. Het EMOVERE- onderzoek wil onder meer de kans op herstel vergroten, meer kennis verzamelen over de rol van emoties bij lichamelijke klachten en aanvullend handelingsperspectief voor zorgverleners aanbieden. Geplande interventies zijn voorlichtingsactiviteiten op wijkniveau, nascholing van zorgverleners en een eHealth-programma en groepsinterventie met individuele elementen. Het project is ontwikkeld als Citizen Science project en wordt geleid door ervaringsdeskundigen in drie wijken in Den Haag. Het project start in de Schilderswijk en is nog op zoek naar andere wijken.

Kijk hier voor meer informatie over het project

Een overzicht van alle onderzoeksprojecten van Health Campus Den Haag vind je hier.

De Health Campus Den Haag is de thuisbasis van het Leidse interdisciplinair onderzoeksprogramma Population Health Living Lab The Hague waarbij het LUMC en de faculteiten Governance and Global Affairs, Wis- en Natuurkunde en Sociale Wetenschappen zijn betrokken. Het programma richt zich op bekijken van de gezondheid van een groep mensen in plaats van de gezondheid van een individu. Hoe meer medische gegevens je verzamelt over de gezondheid van bepaalde groepen mensen - bijvoorbeeld individuen die in dezelfde stad of wijk wonen - hoe meer je kunt leren over de manier waarop de gezondheid van mensen uit deze groep zich op lange termijn gaat ontwikkelen.

Het programma treedt graag in contact met alle wetenschappers aan de Universiteit Leiden om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Meer weten? Neem contact op met trekkers Mattijs Numans en Egbert Vos.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.