Universiteit Leiden

nl en

Lustrum voor “Meet the professor”: Hoe is het om les te geven op een basisschool?

Voor het vijfde jaar op rij gaven Leidse professoren op de dies natalis les op basisscholen bij “Meet the professor”. Ruurd Halbertsma en Ingrid Tieken-Boon van Ostade doen al sinds de eerste editie mee. Welke lessen zijn hen bijgebleven?

Als professor Ruurd Halbertsma (Conservator in het Rijksmuseum van Oudheden) terugkijkt op zijn vijf keer “Meet the professor”, komt er algauw een specifieke les naar boven. ‘Ik weet nog heel goed dat ik naar een basisschool ging waar bijna alle leerlingen een migratieachtergrond hadden. De kinderen waren heel blij dat er iets leuks en onverwachts gebeurde. In mijn toga vertelde ik over de klassieke oudheid en ik had de volle aandacht van alle kinderen. Na afloop wilden ze met mij op de foto, hartverwarmend.’

Ook professor Ingrid Tieken-Boon van Ostade (Historische sociolinguïstiek) kan zich een bijzonder klassenbezoek herinneren. ‘Ik gaf toen een les over de Haagse Spreukenroute, een route met een selectie van de vele talen die in Den Haag gesproken worden. De klas luisterde naar verschillende talen en bij Sranan tongo, een Surinaamse taal, ging er een gejuich op: ja, dat konden de kinderen verstaan!’

Geen editie hetzelfde

Omdat beide professoren veel creativiteit kwijt kunnen in hun lessen is iedere editie weer anders. Tieken-Boon van Ostade: ‘Ik geef steeds een andere les, en ik laat de kinderen altijd een opdracht maken. Tijdens een les over Jane Austen leerde ik de kinderen bijvoorbeeld 18de-eeuwse brieven vouwen.’ Halbertsma: ‘Ik geef elk jaar dezelfde les, maar pas deze aan de woonplaats en belevingswereld van de kinderen aan. Geef ik een les over Romeinen in Nederland, dan haal ik bijvoorbeeld de lokale geschiedenis van Leiden of Leiderdorp erbij.’

Tips voor een succesvol klassenbezoek

Voor wie ook graag wil deelnemen aan “Meet the professor” hebben beide professoren een aantal tips. Volgens Tieken-Boon van Ostade is het goed je toga te dragen tijdens de les. ‘Dat vinden kinderen prachtig. Ik vertel de kinderen dan ook altijd het geheimpje dat ik een parelketting onder mijn toga draag, die niemand ziet.’ Volgens Halbertsma kan je het beste iets meenemen. ‘Ik neem altijd iets concreets mee, bijvoorbeeld replica’s van museumobjecten. Vanuit dat voorwerp duik ik dan dieper mijn vakgebied in.

Beide professoren benadrukken ook het belang van lessen over wetenschap en onderzoek op basisscholen. ‘Het is goed dat kinderen leren wat wetenschap en wat een universiteit is, en dat ze weten dat ze daar zelf ook naar toe kunnen’, vertelt Tieken-Boon van Ostade. Halbertsma is het daar mee eens. ‘Op de basisschool kennismaken met wetenschappelijk onderzoek kan zaadjes planten die later tot grote bloei kunnen komen.’

De klas in met Rick Lawson en Dirk Visser

Naast Ruurd Halbertsma en Ingrid Tieken-Boon van Ostade vierden nog twee professoren hun “Meet the professor” lustrum: Rick Lawson (Europees recht) en Dirk Visser (Intellectueel Eigendomsrecht). De redactie ging met hen mee de klas in.

Professor Rick Lawson bezocht voor deze editie groep 7a van de Oranje Nassauschool in Den Haag en gaf een les over kinderrechten. Met twee casussen discussieerden ze over terechte en onterechte straffen voor kinderen en over regels die voor kinderen gelden. De kinderen wilden weten of er regels zijn waar kinderen voordeel van hebben maar ouders niet. Daar had Lawson een bevredigend antwoord op: ‘Kinderen hebben recht op vrije tijd, rust en vakantie. Zeg dat maar als je je kamer moet opruimen!’

Professor Dirk Visser bezocht groep 8a van KC Balans in Den Haag en gaf een les over de regels die gelden op het internet. Hij bood de kinderen een dilemma aan: ‘Als iemand jullie nadoet op TikTok, precies hetzelfde dansje, wat vinden jullie daar dan van?’ ‘Aan de ene kant is dat na-apen, aan de andere kant kan het dansje ook een trend worden!’, dachten de kinderen. Een leerling wilde ook graag weten hoe lang het duurt en wat je moet doen om professor te worden. Visser: ‘Om professor te worden moet je onder andere promoveren. Dan schrijf je een dik boek over een moeilijk onderwerp.’ Achteraf laat Visser weten dat hij blij is met dit soort vragen. ‘Ik hou niet te veel vast aan mijn verhaal, want dan mis ik dit soort pareltjes vanuit de kinderen’.

Ter ere van hun vijfjarige deelname ontvingen Halbertsma, Tieken-Boon van Ostade, Lawson en Visser een Meet-the-professor-speldje van het Wetenschapsknooppunt (ICLON).

Tekst: Esther Bügel
Beeld: Patrice Börger en Ehlana van Roijen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.