Universiteit Leiden

nl en

Meer café's op de campus? Dit is waarom studenten en medewerkers het belangrijk vinden

We hebben behoefte aan meer plekken om elkaar op onze campus te ontmoeten. Zo bleek uit de tweede brainstormsessie over het strategisch plan. Dinsdag stonden het onderwijs en de campus centraal tijdens de bijeenkomst in Corpus. Hoogleraar en opleidingsdirecteur Miranda van Eck en studentassessor Ava Bauer gingen in gesprek met Universiteitsraadslid Victor van der Horst en Docent van het Jaar 2022 Emily Strange.

Tijdens een panelgesprek besprak het viertal de toekomst van ons onderwijs aan de hand van diverse dilemma’s. Zo werd er gesproken over diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie, maar ook over een leefbare campus. Een onderwerp dat bij zowel studenten als medewerkers hoog op de verlanglijst staat. Van der Horst benadrukte dat studenten zich thuis moeten voelen op onze campus. ‘Ze brengen hier een groot deel van hun tijd door. Daarom hebben we plekken nodig waar studenten elkaar kunnen ontmoeten.’

Miranda van Eck, Ava Bauer, Emily Strange en Victor van der Horst

‘Ook medewerkers willen meer plekken om samen te komen en iets te drinken’

W&N is een van de twee faculteiten van de Universiteit Leiden met een eigen café. Iets waar we volgens Van der Horst lacherig over doen, maar wat enorm belangrijk is. Praeses Femke Spaargaren van studievereniging Aesculapius bevestigt dat. ‘Het is overduidelijk dat er vanuit de hele faculteit behoefte is aan sociale plekken.’ Daarmee refereert ze aan de word cloud die na afloop van de brainstormsessie op het scherm te zien was; veel aanwezigen gaven via een enquête aan dat de behoefte aan een café groot is. En dat is iets wat Emily Strange beaamt: ‘Niet alleen studenten, maar ook medewerkers willen meer plekken om samen te komen en iets te drinken.’

Femke Spaargaren

Verbinding maakt een universiteit sterker

Dat plekken om elkaar te ontmoeten voor studenten belangrijk zijn, staat volgens Sven Joziasse en Lucie Spek van het Chemisch Dispuut Leiden als een paal boven water. ‘Door corona hebben we minder connectie met elkaar. Dat is zonde, want het maakt ons als universiteit sterk’, zegt Sven. Lucie vult aan: ‘We organiseerden altijd lunchlezingen, maar nu de pauze is ingekort tot een halfuur, is het moeilijk om iets te faciliteren. Daar moet een oplossing voor komen. We zijn blij met deze bijeenkomst, want medezeggenschap is ontzettend belangrijk.’

‘Onderwijs en onderzoek zijn geen losse onderwerpen, ze gaan juist samen’

Lucie Spek en Sven Joziasse

Naast het sociale aspect werd er gesproken over de koppeling tussen onderwijs en onderzoek. Een belangrijk onderwerp, volgens Strange, die er bewust voor kiest om maar veertig procent van haar tijd te besteden aan lesgeven. ‘Ik wil ook onderzoek kunnen doen en dat naar mijn studenten brengen. Zij zijn hier, omdat ze nieuwsgierig en gepassioneerd zijn als het om wetenschap gaat.’

Meer uit Bio Science Park halen

Volgens Van der Horst kan er nog meer uit de koppeling tussen onderwijs en onderzoek worden gehaald dan nu wordt gedaan. ‘Onze faculteit staat op één van de grootste Bio Scienceparken ter wereld. Als we het beter implementeren in onze opleidingen, kunnen we er veel meer uithalen. Studenten willen zien wat ze na hun opleiding kunnen doen. Laat hun zien wat het Bio Sciencepark te bieden heeft.’

Laatste brainstormsessie op 7 maart

Op dinsdagmiddag 7 maart is de laatste brainstormsessie. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.