Universiteit Leiden

nl en

Met een gerust hart verwarmen én koelen op de Science Campus

Universiteit Leiden zet weer een flinke stap in de energietransitie met een uitbreiding van de warmte-koudeopslag (WKO) in het Gorlaeusgebouw. Deze uitbreiding is nodig om alle nieuwe en gerenoveerde gebouwen op het Campusplein van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen duurzaam te kunnen verwarmen en koelen. De universiteit zet deze duurzame WKO de komende jaren steeds vaker in als alternatief voor fossiele energie.

Met warmte-koudeopslag (WKO) kan restwarmte uit de zomer en restkoude uit de winter worden opgeslagen in de bodem. De opgeslagen winterkoude koelt de gebouwen in de zomer en de opgeslagen zomerse warmte verwarmt de gebouwen in de wintermaanden. Universiteit Leiden past deze methode daarom al toe op de Campus Leiden Bio Science Park, Campus Den Haag en komend jaar op de Humanities Campus.

Derde pomp

De twee warmtepompen die sinds 2016 in de energiecentrale van het Gorlaeusgebouw
staan om het eerste deel van dit grote nieuwbouwproject te verwarmen en koelen, krijgen binnenkort gezelschap van een derde pomp. Zo is er genoeg kracht om alle benodigde warmte en koude te leveren voor de uitbreiding van het Gorlaeusgebouw en de aansluiting op het naastgelegen, momenteel gerenoveerde Collegezalengebouw en het nog te bouwen Sport- en Tentamencentrum ertegenover.

Bodemenergieplan

De nieuwste pomp haalt zijn warmte en koude uit een eigen WKO doublet onder de grond. Dit is een systeem met twee bronnen, een voor warme lucht en een voor koude. Dit nieuwste doublet wordt al het vijfde in de omgeving. Om de bodem te sparen, heeft Universiteit Leiden een bodemenergieplan laten opstellen. Hierin is precies te zien waar in de omgeving de ondergrond geschikt is, zodat ook externe nieuwbouwontwikkelaars de juiste keuzes kunnen maken. Het idee hierachter is het voorkomen van een wildgroei aan WKO-systemen en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de bodem.

De nieuwe WKO bij het Gorlaeus is in juni van dit jaar gereed.

Met warmte-koudeopslag kan restwarmte uit de zomer en restkoude uit de winter worden opgeslagen in de bodem.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.