Universiteit Leiden

nl en

Valentina Carraro adviseert over versterken van het VN-systeem

Tijdens een topconferentie op gebied van bestuurskunde deelde Valentina Carraro, hoofdcoördinator van het interdisciplinaire programma Global Transformations and Governance Challenges (GTGC), haar onderzoek naar mensenrechten in de VN-Mensenrechtenraad en VN-verdragsorganen. Een van haar adviezen was het maken van een databank met adviezen die VN-mensenrechtenorganen hebben gegeven aan naties.

De conferentie  ‘Reinvigorating the United Nations’, georganiseerd door de Vienna Diplomatic Academy, behandelde diverse mondiale uitdagingen en transformaties op allerlei vlakken. Zoals gezondheid, mensenrechten en klimaatverandering. VN-vertegenwoordigers, diplomaten, wetenschappers en maatschappelijke actoren bespraken problemen de het VN-systeem ondervindt bij het oplossen van deze thema’s.

Activiteiten stroomlijnen

Carraro, een expert op het gebied van mensenrechten en geweldloos bestuur, gaf aanbevelingen aan internationale actoren om de werking van de VN te verbeteren. Een van de belangrijkste adviezen die ze gaf, was het opstellen van een gedeelde databank met adviezen die VN-organen hebben gegeven aan landen. Dit kan helpen bij het stroomlijnen van de activiteiten van deze organen door tegenstellingen en dubbelingen in hun adviezen te verminderen.

‘Een van de belangrijkste resultaten van de conferentie voor mijzelf was om van uitvoerende partijen te horen wat volgens hen de grootste problemen zijn waar de VN tegenaan loopt op gebied van beleid op deze thema’s’, zegt Carraro. ‘Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat VN-organen, overheden en maatschappelijke actoren beter moeten samenwerken bij het aanpakken van uitdagingen als klimaatverandering of pandemieën.’

Bekijk hieronder Valentina Carraro’s bijdrage aan de conferentie.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Global Transformations and Governance Challenges

Recente mondiale ontwikkelingen hebben nieuwe uitdagingen gecreëerd voor onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van een gecoördineerde internationale aanpak van pandemieën, opwarming van de aarde en migratie. Of denk aan het belang om te profiteren van nieuwe technologieën en tegelijkertijd de mogelijke negatieve effecten ervan aan te pakken. Het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma Global Transformations and Governance Challenges onderzoekt hoe we dergelijke mondiale transformaties op een democratische, effectieve, eerlijke, vreedzame en duurzame manier kunnen aanpakken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.