Universiteit Leiden

nl en

Verbinding centraal tijdens eerste brainstormsessie facultaire strategie

Wat is de missie van onze faculteit? Hoe kijken we aan tegen diversiteit en inclusie? En hoe denken we over de groei van onze faculteit in de breedste zin van het woord? Deze thema's stonden centraal tijdens de eerste brainstormsessie voor de nieuwe facultaire strategie. Zo’n 65 medewerkers en studenten uit alle lagen van de faculteit verzamelden zich in Corpus om hun stem te laten horen.

‘Tien jaar na de laatste strategie is het hoog tijd voor een nieuwe versie’, zei decaan Jasper Knoester tijdens zijn openingsspeech. Dat er zoveel medewerkers op de eerste bijeenkomst afkwamen, deed hem dan ook goed. ‘Verbinding is belangrijk. We moeten allemaal over onze grenzen kijken en ons afvragen: hoe kunnen we aan het grotere doel van onze faculteit bijdragen?’

Networking university

Ook voorzitter Annetje Ottow van het College van Bestuur maakte duidelijk hoe belangrijk een strategie voor onze faculteit is. ‘Als Universiteit Leiden waren we eerst gericht op onderwijs en onderzoek, maar nu gaan we richting een networking university. Dat betekent dat we moeten gaan samenwerken. Binnen je instituut, maar ook daarbuiten.’

Tafelgesprekken

Na het plenaire gedeelte discussieerden medewerkers in groepjes verder. Acht verschillende thema’s passeerden de revue aan de hand van een stelling, waarbij iedereen aangaf in welke mate hij het eens of oneens was. Iedere voor en tegen werd opgeschreven, waarna de gespreksleiders hun conclusies deelden met alle aanwezigen.

‘Ik hoor erbij, dus ik moet bijdragen’

De deelnemers reageerden positief op de brainstormsessie, onder andere universitair docent Max van Duijn van het LIACS. ‘Ik heb geen bèta-, maar een taalachtergrond en voelde me op de faculteit eerst een beetje een buitenstaander. Door de ontwikkeling van AI en dus de veranderende computertaal, heb ik nu wel het gevoel dat ik erbij hoor. Daarom vind ik dat ik een bijdrage moet leveren aan de nieuwe strategie.’

‘Stem geven aan onderwijsondersteunend personeel’

Lisann Brincker, medewerker onderwijsontwikkeling, is aanwezig om een stem te geven aan onderwijsondersteunend personeel. ‘Veel medewerkers hebben een instituut achter zich, maar sommigen van ons hebben dat niet. Ik heb soms het idee dat er een splitsing is tussen onderzoek en onderwijs binnen de faculteit en dat onderwijsondersteuners dan net buiten de boot vallen. Terwijl wij cruciaal zijn voor veel opleidingen.’ Brincker had na afloop van de sessie het gevoel dat ze werd gehoord. ‘Ik ben heel benieuwd of ik mijn input straks ergens terugzie in het strategisch plan.’

Nuttige middag

Ook wetenschappelijk coördinator Federica Burla van het Lorentz Center is blij dat ze bij de brainstormsessie aanwezig was. ‘'Ik wist niet veel over de strategische dilemma's van de faculteit. Deze middag was nuttig om daar inzicht in te krijgen en ik heb veel geleerd van de interactie met anderen.’

Nog twee bijeenkomsten

Op dinsdag 21 februari en dinsdag 7 maart vinden nog twee brainstormsessies in Corpus plaats. Op 21 februari wordt gediscussieerd over onderwijs en de campus; op 7 maart zijn kansen voor samenwerking onderwerp van gesprek. Medewerkers en studenten zijn van harte welkom om aan te sluiten. Aanmelden kan hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.