Universiteit Leiden

nl en

‘Als assessor heb ik het voorrecht om te zien wat er bij de studenten speelt’

Ze is de enige student in de kerngroep: Ava Bauer. In november werd de assessor van W&N gevraagd om mee te denken over de nieuwe facultaire strategie. Een kans die ze met beide handen aangreep, want een student in de kerngroep is essentieel, aldus Bauer. ‘Als assessor heb ik het voorrecht om te zien wat er bij de studenten speelt. Het is gaaf om dat in de kerngroep te kunnen toepassen.’

'Het voelt bijzonder om betrokken te zijn bij de koers van de faculteit', zegt Bauer. ‘In deze rol kan ik het grotere plaatje bekijken en mensen kritisch ondervragen. Is dit de manier waarop we het willen voor onze faculteit? En waar wil ik eigenlijk zelf zijn over vijf jaar? Het gaat overigens niet alleen om mijn mening, maar ook om die van alle andere studenten.’ Als voorbeeld noemt Bauer het effect van beleidskwesties op studieverenigingen. ‘Die studenten doen heel veel voor ons. Ik heb nauw contact met hen en heb dan ook op het hart gedrukt hoe belangrijk hun input voor de nieuwe facultaire strategie is.’ 

‘Goed onderzoek betekent niet meteen goed onderwijs’

Van studenten hoort ze dat een prettige studieomgeving en fijne studieplekken hoog op de lijst staan. De faciliteiten daarvoor zijn goed. Maar de regels voor activiteiten binnen onze gebouwen moeten ook helder en eenvoudig zijn. Studenten moeten voelen dat het faculteitsgebouw ook echt van hen is.’  

Daarnaast hecht Bauer veel waarde aan onderwijsinnovatie. ‘De balans tussen onderwijs en onderzoek vind ik minstens zo belangrijk. Onze onderzoeksgroepen zijn sterk en we willen dat studenten eraan kunnen deelnemen. We moeten ons realiseren dat goed onderzoek niet meteen goed onderwijs betekent.’ Bovendien vindt Bauer dat we kritisch naar onszelf moeten kijken. Zo kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten we kijken wat we aan de werkdruk van studenten kunnen doen. ‘Want dat is een serieus punt’, aldus de assessor.  

Out of the box denken, maar realistisch blijven

Als lid van de kerngroep was Bauer tijdens de strategiesessies een van de gespreksleiders bij de tafelgesprekken. ‘Dat vond ik wel spannend. Er waren veel mensen met een eigen mening en eigen achtergrond. Je wil dat mensen out of the box denken, maar tegelijkertijd moet je realistisch blijven. We kunnen simpelweg niet alles realiseren.’ Bauer kijkt positief terug op de bijeenkomsten. ‘Iedereen is zo druk met studie of werk. Het deed me goed dat medewerkers en studenten toch de tijd hebben genomen om input te leveren. Dat laat zien dat het veel bij de mensen losmaakt.’  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.