Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe portal helpt studenten kiezen uit 200 minoren bij 3 universiteiten

Vanaf april 2023 maken alle studenten van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het aanmelden voor een minor gebruik van de portal eduXchange. Uniek is dat alle minoren in één overzichtelijke online catalogus te vinden zijn en er op trefwoord kan worden gezocht door het hele aanbod van de drie universiteiten.

Marja Verstelle, projectmanager Onderwijs van Leiden-Delft-Erasmus Universities, is coördinator van de eduXchange-pilot en legt uit wat het belang is: ’De universiteiten willen hun studenten stimuleren om een minor bij een andere universiteit te volgen, om straks breder opgeleide academici af te leveren. Die multidisciplinaire blik van afgestudeerden is belangrijk voor de grote maatschappelijke opgaven.’

Voor studenten valt er veel te kiezen. In de portal EduXchange staan ruim 200 minoren. Dat betreft zowel het reguliere minoren-aanbod van de drie universiteiten als de joint minors van Leiden-Delft-Erasmus. Het aanmelden voor een minor gaat met een eduID. Die kunnen studenten aanmaken via de site van EduXchange, dat duurt slechts enkele seconden.

Bekijk hier de hoe je dat doet

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

De portal is niet alleen een verbetering voor studenten. Voor de afdelingen Studentenzaken is het handig dat informatie nog maar op één plek hoeft te worden bijgehouden en administratieve handelingen worden beperkt. EduXchange wordt gevuld vanuit de bestaande studiegidsen en het uitwisselen van studentgegevens tussen de universiteiten gaat straks grotendeels automatisch.

EduXchange vervangt de oude aanmeldwijze voor minoren. Het aanmelden voor de selectie-minoren start op 3 april. Op 8 mei gaat de aanmelding voor niet-selectieminoren open.

Vice-rector Rob Mudde van de TU Delft noemt eduXchange een ‘game changer’ voor studenten. ‘Het minoraanbod van de drie LDE-universiteiten wordt de studenten nu drempelloos aangeboden. En doordat de LDE-universiteiten dicht bij elkaar liggen, is het reëel te verwachten dat studenten er nog veel meer dan nu gebruik van gaan maken’.

'Het volgen van een minor aan een andere universiteit, samen met studenten uit uiteenlopende studierichtingen, is van onschatbare waarde voor je latere loopbaan.'

Rector-magnificus Hester Bijl, Universiteit Leiden: ‘Het wordt studenten met deze nieuwe portal gemakkelijk gemaakt hun studie te verrijken met minoren van de andere universiteiten in Zuid-Holland. Het volgen van een minor aan een andere universiteit, samen met studenten uit uiteenlopende studierichtingen is van onschatbare waarde voor je latere loopbaan.’

In Rotterdam ziet rector-magnificus Annelien Bredeoord ook alleen maar voordelen: ‘Om als student later in de maatschappij echt impact te kunnen hebben, moet je je ook buiten je eigen vakgebied ontwikkelen. LDE biedt hier kansen en dankzij eduXchange is het veel eenvoudiger geworden deze kansen te benutten’.

EduXchange is een pilot in samenwerking met SURF, het landelijke ICT-samenwerkingsverband voor het hoger onderwijs en EWUU, de alliantie van Utrecht, Eindhoven en Wageningen en mogelijk geworden dankzij het landelijke Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.