Universiteit Leiden

nl en

Symposium over schilderij Rein Dool en tentoonstellingsbeleid

Tijdens een symposium op 26 mei spreken deskundigen, medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden over de vraag wat er met het schilderij van Rein Dool in het Academiegebouw moet gebeuren en wat richtlijnen kunnen zijn voor het tentoonstellingsbeleid van de universiteit. Op het symposium getiteld 'Ter tafel – Reflecties op de ophef over een schilderij in het Leidse Academiegebouw', worden deze vragen vanuit diverse perspectieven belicht.

Een aantal medewerkers van de Universiteit Leiden haalde begin november 2022 in een spontane actie het door Rein Dool geschilderde groepsportret van het College van Bestuur uit 1974 tijdelijk van de muur. Ze hadden geen zin om nog langer tegen een zestal witte, rokende mannen van middelbare leeftijd aan te kijken – de tijden en bestuurscultuur zijn veranderd. De actie werd via twitter wereldkundig gemaakt en bracht meteen een storm van reacties teweeg, tot in de Tweede Kamer en het buitenland aan toe.

Breed advies

Het schilderij is teruggehangen op zijn plaats maar de actie van medewerkers en de storm aan reacties waren voor het huidige College van Bestuur (CvB) reden om een (ad hoc) commissie in te stellen die advies geeft over de plaats van het schilderij. De commissie onder leiding van (emeritus) hoogleraar Kitty Zijlmans (Hedendaagse kunstgeschiedenis) is daarnaast gevraagd in bredere zin te adviseren over tentoonstellingen in de openbare ruimtes van de universiteit, in het bijzonder in het Academiegebouw. 

Overwegingen

In het universitaire debat op 26 mei wil de commissie ingaan op de volgende vragen: welke overwegingen spelen een rol bij het beslissen wat wel en niet wordt getoond? Waar wordt het werk getoond en met welke informatie? Het Academiegebouw heeft immers meerdere functies. Denk aan de representatieve functie voor bezoekers, en het gebouw is ook een plaats van academische plechtigheden en vieringen, een vergaderlocatie, een faculty club, maar ook een universiteitshistorisch museum.

Meerdere perspectieven

Op het symposium komen deze kwesties aan de orde door ze vanuit drie perspectieven (en sprekers) te belichten: vanuit de nazaten van de op het kunstwerk afgebeelde voormalig rector Dolf Cohen (Floris en Job Cohen), vanuit een museale blik (Margriet Schavemaker, artistiek directeur Amsterdam Museum) en vanuit de huidige wens van inclusiviteit en vertegenwoordiging (Judi Mesman, hoogleraar op het gebied van jeugd en samenleving, Universiteit Leiden). Commissievoorzitter Kitty Zijlmans: ‘We willen met genodigden, medewerkers en studenten op 26 mei het debat voeren over de wijze waarop het Academiegebouw zodanig ingericht kan worden dat al deze functies goed kunnen worden vervuld en iedereen zich er welkom kan voelen.’

Advies na het symposium

Het College van Bestuur zal op basis van het advies van de commissie en de inzichten uit het symposium een besluit nemen over (de plek) van het schilderij van Rein Dool en richtlijnen vaststellen voor het tentoonstellingsbeleid.

Meer informatie en aanmelden voor het symposium.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.