Universiteit Leiden

nl en

Voortgang stedenbouwkundig plan Humanities Campus

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het aangepaste stedenbouwkundig plan van de Humanities Campus ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. De universiteit is blij met deze stap in het stedenbouwkundige proces en kijkt ernaar uit verder te bouwen aan de moderne en duurzame huisvesting voor de medewerkers en studenten.

Het stedenbouwkundig plan is een aanpassing op het in 2019 vastgestelde stedenbouwkundig plan voor de realisatie van een groene en duurzame Humanities Campus die aansluit op de Singelparkroute. De belangrijkste wijzigingen van het nieuwe stedenbouwkundig plan zijn het behoud van het woonblok Doelencomplex en een kleiner universiteitsprogramma. Lees dit artikel voor meer informatie over het stedenbouwkundig plan.

Verder bouwen aan de Humanities Campus

Universiteit Leiden is blij met de stap in het stedenbouwkundige proces en kijkt ernaar uit verder te bouwen aan de nieuwe, moderne en duurzame huisvesting voor onze medewerkers en studenten. De bouwwerkzaamheden aan Cluster Zuid, het pand naast de Universiteitsbibliotheek (UB) aan de Witte Singel, zijn naar verwachting aan het einde van dit jaar afgerond. Het volgende pand dat verbouwd zal worden is het zogenoemde Cluster Noord, het pand aan de andere kant van de UB. Daarna volgt de ontwikkeling van de Humanities Campus aan de Doelenzijde.

Gemeentelijke procedure

Het nieuwe stedenbouwkundig plan voor de Humanities Campus van de Universiteit Leiden is op 28 maart jl. vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het stedenbouwkundig plan heeft van 22 december 2022 tot en met 3 februari 2023 ter inzage gelegen. Er zijn tien inspraakreacties ingediend op het stedenbouwkundig plan. De gemeente heeft deze beoordeeld en een reactienota opgesteld. Dit heeft tot enkele wijzigingen geleid in het stedenbouwkundig plan: er is bijvoorbeeld een bezonningsonderzoek toegevoegd en de inpassing van de nieuwe brug en vlonder is nader uitgewerkt.

Er volgt nog een procedure met betrekking tot het aangepaste beeldkwaliteitsplan (met aanbevelingen en richtlijnen voor de vormgeving en materiaalsoorten van de nieuwe gebouwen) en het bestemmingsplan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.