Universiteit Leiden

nl en

Bob Wessels benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Op 20 april 2023, tijdens het eerste lustrumcongres van de Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL), is prof. em. Bob Wessels benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Wessels kreeg de versierselen uitgereikt door burgemeester Kolff van Dordrecht voor zijn jarenlange bijdrage aan het voorstuwen van het privaatrecht en in het bijzonder het insolventierecht in Nederland, Europa en daarbuiten.

De ridderorde is aan Wessels toegekend, in het bijzijn van zijn familie en tal van (oud)collega’s uit binnen- en buitenland tijdens een internationale conferentie aan de Universiteit Leiden over een recent wetsvoorstel van de Europese Commissie. Vanwege zijn vele en onderscheidende bijdragen aan de Nederlandse, Europese en internationale gemeenschap is Wessels benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-NassauDe burgemeester benadrukte in een toespraak voorafgaand aan de uitreiking de indrukwekkende carrière van Wessels, met de vele activiteiten die hij verricht (heeft). Naast een commerciële carrière in de rechtspraktijk heeft hij een lange, succesvolle academische carrière, die feitelijk nog steeds gaande is. Daarbij is hij ook als rechter en arbiter actief geweest, en nu een enthousiaste amateurhistoricus en gids voor wie hem in Dordrecht bezoekt.

Academisch leiderschap

Na zijn promotie in 1988 is hij hoogleraar geweest, eerst aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en later aan de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft hij meerdere gasthoogleraarschappen gehad aan buitenlandse universiteiten. Gedurende zijn academische carrière heeft Wessels een indrukwekkend aantal van circa 1600 artikelen, boeken en rapporten gepubliceerd. Daarbij heeft hij in het bijzonder vanaf 1999 het monumentale standaardwerk op het terrein van het insolventierecht verzorgd: de tiendelige, door WoltersKluwer uitgegeven, boekenserie Wessels Insolventierecht, waarvan hij onlangs de 5e druk heeft afgerond.

Wessels is een drijvende kracht geweest achter diverse Europese en internationale onderzoeksprojecten die zagen op de bevordering van de kwaliteit van nationaal recht, de mogelijkheden voor grensoverschrijdende herstructurerings- en insolventierechtelijke procedures als de bevordering van professionele standaarden voor rechters en faillissementscuratoren in het grensoverschrijdend samenwerken en communiceren.

Aanjager van nationaal en internationaal insolventierecht

Wessels heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van het vakgebied dat nu bekend is als het internationale herstructurerings- en insolventierecht. Dit komt duidelijk terug in zijn jarenlange betrokkenheid binnen expert groups van de Europese Commissie, maar ook het lidmaatschap van het gezamenlijke Hof van Beroep van de drie financiële Europese Toezichtsautoriteiten (ESMA, EBA and EIOPA).

Hij heeft het initiatief genomen om samen met anderen verschillende, thans niet meer weg te denken organisaties op het terrein van Europees en internationaal herstructurerings- en insolventierecht op te richten. Hij heeft aan de wieg gestaan van het International insolvency Institute (III), de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII), en is de medeoprichter en voorzitter van CERIL, een onafhankelijke Europese denktank op het terrein van herstructurerings- en insolventierecht.

Prof. Wessels met Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht.
Prof. Wessels met Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht.

Een hedendaagse ‘artist-entrepreneur’ die zijn tijd vooruit is

Verder is Wessels voorzitter geweest van het INSOL Europe Academic Forum, en heeft hij een netwerk opgezet voor jonge onderzoekers (Younger Academics Network of Insolvency Law (YANIL)). Daarmee heeft hij aan de voet gestaan van een inmiddels levendige internationale gemeenschap van jong juridisch insolventietalent en grotere diversiteit bevorderd. Tevens heeft hij enkele jaren geleden zijn privé-boekencollectie ondergebracht bij de Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection (BWILC), die deze collectie beschikbaar heeft gemaakt in de bibliotheek van de Leidse rechtenfaculteit.

Burgemeester Kolff sprak over Wessels en de centrale figuur van een van zijn recente boeken over het financiële leven van Rembrandt. Met de grote toewijding en creativiteit die Wessels heeft ingezet bij al zijn activiteiten, heeft hij het bedrijven van de wetenschap tot een zekere kunst verheven (artist) en heeft hij tegelijkertijd een grote ondernemersgeest (entrepreneur) getoond.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.