Universiteit Leiden

nl en

Collegecolumn: Hoe we ons inzetten voor een slimmer collegejaar

Onderzoek van De Jonge Akademie over de lengte en intensiviteit van het Nederlandse academisch jaar bood stof tot nadenken. Hebben onze medewerkers wel voldoende rust en ruimte om onderzoek te doen? En overvragen wij onze studenten niet te veel? Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vroeg aan ons universiteiten hierover mee te denken.

In deze rubriek geven Hester Bijl, Annetje Ottow en Martijn Ridderbos een kijkje achter de schermen bij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Hoe ziet hun werk eruit? Waar zijn ze enthousiast over? Wat zijn uitdagingen die ze tegenkomen? Het bouwen aan een gezonde, betrokken en lerende organisatie begint met het delen van wat je bezighoudt. Dit keer is de beurt aan rector magnificus Hester Bijl.

In Leiden zit de problematiek met name in de hoeveelheid toetsmomenten en de vorm van toetsing. We hebben bijvoorbeeld veel (tussen)toetsen en herkansingen in het jaar. Daarnaast zijn toetsperiodes tot laat in het collegejaar gepland. Hierdoor wordt er veel druk op onze docenten gelegd, die in de zomer vaak nog toetsen moeten nakijken. Ook voor studenten kunnen die vele toetsmomenten stressvol zijn. Alhoewel studenten doorgaans veel waarde hechten aan hun herkansingsmogelijkheden, blijkt uit onderzoek dat het hebben van oneindig veel herkansingen niet per se voordelig is voor studenten en zelfs tot studievertraging kan leiden.

Ruimte voor vernieuwing

Om te voorkomen dat onze docenten en studenten vastlopen met steeds vollere en drukkere agenda’s, is het belangrijk dat wij hierover nadenken en waar nodig ons onderwijs vernieuwen. Is het nog effectief wat we met elkaar doen? En hoe kunnen wij zowel de werkdruk verlagen als onze onderwijskwaliteit verbeteren? Dergelijke vragen moeten we blijven stellen en passen ook in onze ambitie ‘ruimte voor vernieuwing’ uit ons strategisch plan. Samen moeten wij meer rust en ruimte creëren om de werkdruk voor medewerkers, als ook studenten, hanteerbaar te maken.

Drie prachtige pilotprojecten

Ik ben heel bij dat we na overleg met de faculteiten drie prachtige pilotprojecten hebben gekozen waarin verschillende aspecten van ‘een slimmer collegejaar’ worden onderzocht. Zo wordt bij de master Crisis & Security Management geëxperimenteerd met een portfolio in plaats van een scriptie en wordt bij de bachelor Bestuurskunde het hele curriculum doorgelicht om te zien hoe het onderwijs inclusief toetsmomenten anders ingedeeld kan worden. Daarnaast wordt er bij de masters European Law en Public International Law onderzocht hoe blended learning en flexibele roostering het onderwijs kunnen verbeteren.

Een mooi vooruitzicht

Ik moedig deze experimenten van harte aan en hoop dat wij de resultaten op termijn binnen onze gemeenschap kunnen delen en bij andere opleidingen kunnen inzetten. Ik ben in ieder geval erg blij dat wij hiermee aan de slag gaan en ben erg benieuwd naar wat eruit gaat komen.

Deel je graag jouw inzichten of ervaringen naar aanleiding van deze column? Stuur dan een mail naar nieuws@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.