Universiteit Leiden

nl en

Collegecolumn: Waarom onze samenwerking met Indonesië zo belangrijk is

Samen met een groep enthousiaste wetenschappers bezocht ik deze maand verschillende universiteiten en andere kennisinstellingen tijdens een kennismissie in Indonesië. We haalden oude banden aan, maakten nieuwe vriendschappen en wisselden belangrijke kennis uit.

In deze rubriek geven Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos een kijkje achter de schermen bij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Hoe ziet hun werk eruit? Waar zijn ze enthousiast over? Wat zijn uitdagingen die ze tegenkomen? Het bouwen aan een gezonde, betrokken en lerende organisatie begint met het delen van wat je bezighoudt. Deze keer is het de beurt aan Annetje Ottow.    

Indonesië investeert momenteel fors in onderwijs en onderzoek. Het land heeft grote ambities voor de toekomst en is een enorme inhaalslag aan het maken. Dit is het moment waarop Indonesische universiteiten zoeken naar samenwerkingspartners. Daarom is het belangrijk dat wij nu, na de covid-periode, de banden met hen weer aanhalen. Ik vind het belangrijk om hier te benadrukken dat de kennisuitwisseling met Indonesië echt tweerichtingsverkeer is. Het valt niet te ontkennen dat de relatie tussen Nederland en Indonesië zijn oorsprong kent in het kolonialisme. Maar de relatie is steeds gelijkwaardiger geworden. Vandaag de dag is Indonesië een partner op het gebied van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Verschillende perspectieven op wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken leveren vaak betere resultaten op, met impact die in beide landen gevoeld kan worden.

'Verschillende perspectieven op wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken leveren vaak betere resultaten op, met impact die in beide landen gevoeld kan worden.'

Wereldproblematiek

Deze reis heeft voor mij duidelijk gemaakt dat internationale samenwerking een must is als je oplossingen zoekt voor wereldproblematiek, zoals klimaatverandering en pandemieën. Of zoals een van onze onderzoekers het mooi verwoordde: ‘Big challenges ask for big collaborations.’ Samenwerken met Indonesië doen we op zoveel gebieden: economie, gezondheid, geschiedenis en (de)kolonisatie, milieu, biodiversiteit, water en afval, AI en informatica, islamstudies, (mensen)rechten.

Voordat ik naar Indonesië reisde, ondertekende ik in Manilla een samenwerkingsovereenkomst met de Asian Development Bank (ADB) . Deze nieuwe samenwerking past binnen onze ambitie om wereldwijd impact te creëren. Als eerste Europese universiteit verbinden we ons langdurig aan deze ontwikkelingsbank, die als doel heeft armoede terug te dringen en levenskwaliteit te verbeteren. De bank ontwikkelt zich steeds meer als klimaatbank, die oplossingen financiert die samenlevingen weerbaar maken tegen klimaatverandering. Als universiteit zullen wij onze interdisciplinair kennis inzetten op het gebied van urbanisatie, circulaire economie, water, biodiversiteit en belastinghervorming. Een van de beslissende factoren voor de samenwerking is onze alliantie met de Erasmus Universiteit en de TU Delft: zo leidt regionale samenwerking tot internationale samenwerking.

Jonge onderzoekers

Tijdens de kennismissie zag ik zowel bij de Leidse onderzoekers als onze Indonesische collega’s veel enthousiasme over de samenwerking. De delegatie bestond niet alleen uit decanen en hoogleraren, maar ook uit jonge onderzoekers. Daarmee zorgen we voor een duurzame relatie, die ook in de toekomst sterk blijft, en waarmee we nieuwe wegen kunnen inslaan. Samenwerking en verbinding is een van de pijlers van ons strategisch plan. Verbinding was dan ook het centrale thema tijdens de kennismissie naar Indonesië. Verbinding met onze Indonesische kennispartners, maar juist ook verbinding tussen verschillende Leidse disciplines. Daarom ben ik zo blij dat er een universiteitsbrede delegatie naar Indonesië ging, interdisciplinariteit levert veel nieuwe inzichten op.

Het is bijzonder dat we zoveel kennis over Indonesië hebben, en dat we zo’n mooie samenwerking met het land onderhouden. Ons Leiden University Office in Indonesia is daarbij essentieel. Dit kantoor vertegenwoordigt onze universiteit in Indonesië, werkt samen met onze Indonesische partners, ondersteunt Leidse onderzoekers, onderhoudt contact met alumni in Indonesië, en was essentieel bij de organisatie van deze reis. Ik ben hen dan ook zeer dankbaar voor hun inzet tijdens deze succesvolle kennismissie.

Herken jij je in dit verhaal? Of deel je graag jouw inzichten of ervaringen naar aanleiding van deze column? Stuur dan een mail naar a.t.ottow@cvb.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.