Universiteit Leiden

nl en

Eén scriptieonderzoek: twee artikelen en een factsheet: ‘Ik heb zoveel meer uit mijn scriptie gehaald’

Van je scriptie een wetenschappelijk artikel maken, hoe doe je dat? Dat weet Floortje Fontein die onderzoek deed naar inclusief leiderschap. Ze keek naar de manier waarop publieke managers een divers team aansturen. Voor haar scriptie kreeg ze een 9 en ze maakte verschillende artikelen met de resultaten van haar scriptieonderzoek. Floortje Fontein: ‘Ik had van begin af aan het doel voor ogen om meer uit mijn onderzoek te halen.’

Floortje Fontein

Floortje Fontein (22) is net afgestudeerd als masterstudent bij het Instituut Bestuurskunde en recent gestart als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens haar scriptieonderzoek werd ze begeleid door Bernard Bernards, universitair docent. Bernard: ‘Floortje maakte voor haar scriptieonderzoek gebruik van data die is verzameld door het Leiden Leadership Centre bij hun opdracht voor De Algemene Bestuursdienst. Dat is een rijke bron van informatie waar we eigenlijk meer uit wilden halen. Door een ambitieuze student hiermee aan de slag te laten gaan ontstond er een win-win situatie. Het stelde ons in staat om meer onderzoek te doen met deze data en voor Floortje was het een goede kans om snel meters te maken met haar onderzoek omdat ze meteen kon starten met data.’

Betrokken bij het onderwerp

Floortje: ‘Ik wist ook meteen dat ik met het thema van inclusief leiderschap aan de slag wilde gaan. Naast het feit dat inclusief leiderschap dicht bij mijn waarden van representativiteit en gelijkheid ligt, komt mijn interesse om verder onderzoek te doen naar dit onderwerp ook voort uit mijn eerdere publicatie naar diversiteit en inclusie in pensioenfondsbesturen samen met Tanachia Ashikali. Ik had van begin af aan het doel voor ogen om meer uit mijn onderzoek te halen.

Dat meer uit het onderzoek halen is nog steeds gaande. Aangezien het onderwerp van de scriptie van Floortje ook in de lijn ligt van het onderzoeksveld van Bernard hebben de twee na afronding van de scriptie niet stil gezeten. Floortje: ‘We hebben een factsheet gemaakt met bevindingen, samengevat voor een breed publiek.’ Bernard: ‘Die kunnen we bijvoorbeeld uitdelen bij een event van het Leiden Leadership Centre. Daarnaast hebben we een artikel geschreven voor Binnenlands Bestuur (zie afbeelding), het tijdschrift voor ambtenaren en als derde output uit de scriptie hebben we – samen met Tanachia Ashikali - een wetenschappelijk artikel geschreven dat nu in review bij vakgenoten is.’ Floortje: ‘Op deze manier heb ik zoveel meer uit mijn scriptie gehaald.’

Trek onderwijs en onderzoek samen

Bernard: ‘Dit model zou ik in de toekomst graag vaker willen gebruiken. Dat we onderzoek en onderwijs niet als twee losstaande dingen zien, maar als iets gezamenlijks. Ik denk dat we dan veel kunnen winnen. De tijd die ik heb gestoken in het begeleiden van Floortje met haar scriptie heb ik op deze manier ook in onderzoek gestoken en aan de andere kant is het voor de student leuk en goed om een kijkje in de keuken van onderzoek te krijgen.’

Tikje aan het stuur geven

Voor Floortje zat het succes er vooral in dat ze op deze manier meer uit haar scriptie kon halen. ‘De begeleiding van Bernard was heel fijn. Hij communiceert duidelijk en ik kon hem steeds om feedback vragen.’ Andersom was het voor Bernard leuk om de gedrevenheid bij Floortje te zien. ‘Ik hoefde het gaspedaal niet in te drukken, hoogstens een tikje aan het stuur te geven voor de juiste richting.’

Tekst: Margriet van der Zee & Judith van Doorn

Floortje onderzocht onder welke omstandigheden publieke managers inclusief leiderschap vertonen. ‘Ik heb specifiek gekeken naar het effect van politisering op inclusief leiderschap. Dat is de mate waarin medewerkers politieke invloed ervaren op hun werk. Ik verwachte dat politisering ervoor zou zorgen dat inclusief leiderschap van managers belemmerd wordt, omdat de managers dan vooral bezig zijn met processen en sturing gericht op het creëren van politieke steun en daardoor minder ruimte hebben voor zorgen voor een inclusieve werkomgeving voor hun medewerkers. Dit bleek echter genuanceerder te liggen. Politisering kan ook een positief effect hebben op inclusief leiderschap. Bijvoorbeeld als politieke leiders zeggen: wij hechten veel waarden aan een inclusief personeelsbestand en vinden diversiteit en inclusie belangrijk; dan kan dat een positief effect hebben op inclusief leiderschap. Een andere conclusie: centralisering belemmert inclusief leiderschap. Hoe meer druk, hoe meer hiërarchie en besluitvorming bij de top komt te liggen.

De factsheet lees je hier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.