Universiteit Leiden

nl en

Even bellen met Caroline de Ruijter over de Kiem-beurzen voor interdisciplinaire samenwerking

Of het nu om klimaatverandering, de volksgezondheid of kunstmatige intelligentie gaat: soms floreert wetenschap vooral wanneer verschillende disciplines de handen ineenslaan. Met de nieuwe kleinschalige Kiem-beurzen kunnen Leidse onderzoekers daarom samenwerkingsprojecten verkennen of opstarten met collega’s van andere faculteiten. ‘Dus zoek elkaar op en verras ons met een voorstel’, zegt projectleider Caroline de Ruijter.

Caroline de Ruijter

Dag Caroline, waarom heeft de universiteit de Kiem call in het leven geroepen?

‘Deze call is onderdeel van een grotere ambitie om interdisciplinair onderzoek aan de universiteit te stimuleren. Uiteindelijk komen er drie treden: Kiem, Groei en Bloei. De Kiem-beurs is bestemd als zaaigeld voor kleinere projecten over de grenzen van faculteiten heen, waar ook beginnende onderzoekers bij betrokken zijn, en bedraagt maximaal 10.000 euro per voorstel.’

Waarom moeten onderzoekers beslist een voorstel indienen?

‘Omdat jouw Kiem-project zomaar de start kan zijn van iets groters! We willen nieuwe ideeën en initiatieven mogelijk maken. Met 10.000 euro kun je weliswaar geen promovendus aannemen of jezelf vrijstellen van onderwijs, maar je kunt er wel kleine onderzoeksprojecten of ontmoetingen mee opstarten, workshops of seminars organiseren of bijvoorbeeld een student-assistent inhuren. Het is vooral belangrijk dat jouw project gaat bijdragen aan meer interdisciplinaire samenwerking.’

Wie kunnen een aanvraag doen?

‘Dit zijn de belangrijkste voorwaarden van de call: voorop staat dat bij elk voorstel collega’s van ten minste twee faculteiten betrokken zijn, waarvan in elk geval één na 2015 is gepromoveerd. Verder mag je als wetenschapper niet aan meerdere voorstellen meewerken. En tot slot: de call is echt bedoeld voor nieuwe initiatieven, dus je kunt een bestaand project dit jaar niet opeens laten financieren met Kiem-geld.’

Hoe kunnen onderzoekers hun kans op een Kiem-beurs vergroten?

‘Juist omdat we deze beurs heel toegankelijk willen maken én ruimte willen laten aan echt creatieve ideeën, gaan we de voorstellen niet nog uitgebreid beoordelen. In principe komt iedereen in aanmerking zolang het voorstel compleet wordt aangeleverd en voldoet aan alle ontvankelijkheidseisen. Er zijn beurzen beschikbaar voor 22 projecten. Indien er meer aanmeldingen zijn, gaan we loten. Zelf vind ik dat een mooie oplossing: zo maakt iedereen kans.’

Wat maakt interdisciplinair onderzoek zo belangrijk?

‘Omdat we bepaalde maatschappelijke vraagstukken – zoals klimaatverandering, gezondheid en migratie – alleen kunnen oplossen als wetenschappers uit verschillende vakgebieden samenwerken. Daarnaast liggen de grootste wetenschappelijke doorbraken vaak op de grens van meerdere disciplines.’

Op zoek naar een match?

Heb jij een goed idee voor interdisciplinair onderzoek maar ben je nog op zoek naar een onderzoeker van een andere faculteit om samen een Kiem-aanvraag voor jouw idee in te dienen? Wie weet kunnen wij je helpen om een match te vinden. Stuur zo snel mogelijk een mail naar Caroline de Ruijter met je idee en je zoekvraag! 

Je kunt jouw Kiem-voorstel tot 30 juni 2023 indienen. Meer informatie en alle voorwaarden vind je op de medewerkerswebsite.

Tekst: Evelien Flink
Banner: LukasJohnns via Pixabay

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.