Universiteit Leiden

nl en

Hoe de slimme stad legitiem en te vertrouwen wordt

Je hebt niets aan een slimme stad als de inwoners het zaakje niet vertrouwen. Chief Data Officer bij de gemeente Den Haag, Tanaquil Arduin en bestuurskundehoogleraar Bram Klievink van de Universiteit Leiden vertellen hoe je die situatie – enigszins – kunt voorkomen. ‘Maak een comfortabel gesprek mogelijk tussen ambtenaar en inwoner.’

Tanaquil Arduin was in 2019 een van de eerste Chief Data Officers in de publieke sector. Welke problemen kun je volgens haar oplossen met data en slimme technologie? 'Voornamelijk kun je er inzichten mee verkrijgen over maatschappelijke opgaven. Zo kun je bepalen waar je je schaarse capaciteit het beste kunt inzetten. Schaarse handhavers, wijkmanagers of baliemedewerkers bijvoorbeeld. Ook kruispunten en wegvakken veiliger maken gebeurt doelgerichter op basis van data en technologie. Op basis van de drukte, het weer, eventuele evenementen of bouwactiviteiten en of er ook fietsers en in het bijzonder scholieren over de rijbaan moeten, kunnen we beter beoordelen of het risico op een ongeval groter of kleiner wordt.'

Algoritme voor verkeersveiligheid

Stel dat bewoners bezorgd zijn over de verkeersveiligheid? 'Wij kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Zo’n systeem kan voor ons prioriteren welk kruispunt de meeste prioriteit heeft en waar we bij die kruising vooral op moeten letten. Wij kunnen ook uitleggen aan bewoners waarom dit kruispunt wel wordt aangepakt en dat kruispunt nog niet.' Een ander algoritme voorspelt per woonwijk op basis van demografische gegevens, dus zonder persoonsgegevens, een toe- of afname in het gebruik van maatschappelijke ondersteuning voor de komende vijf jaar. 

In totaal heeft Den Haag 26 algoritmen in gebruik die een rol spelen in de stad. Daarover wil de stad graag open zijn. Arduin: 'We hebben de video- en podcastserie Dit doet Den Haag met data gemaakt.' Volgens Youtube zijn de filmpjes enkele honderden tot duizend keer bekeken. 'Daarnaast is er sinds dit jaar het Algoritmeregister van de Nederlandse overheid.' Den Haag omschrijft daar al alle 26 algoritmen: wat het doet en waarom, of het zelflerend is of op regels gebaseerd en van welke data het gebruik maakt. Het is misschien niet in de eenvoudige taal die het voor zo veel mogelijk mensen begrijpelijk zou maken, maar het biedt wel een overzicht. Bram Klievink complimenteert Arduin: ‘Den Haag loopt voorop met het invullen van het register.

Vertrouwen in de overheid

Toch kan het met die algoritmen de menselijke maat soms verdwijnen, kijk bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire. De Belastingdienst stempelde mensen met een etnische achtergrond relatief vaak als potentiële fraudeur. Vertrouwen vormt de basis van een goede relatie tussen overheid en inwoners. Bram Klievink deed en kent er veel onderzoek naar. ‘Openheid over data- en technologiegebruik heeft hooguit een klein effect op het vertrouwen burgers. De ontwikkeling van vertrouwen in de overheid is een grotere beweging die conjunctuurafhankelijk is. Een gemeente kan daar niets aan doen, terwijl tegelijk het risico op wantrouwen groot is. Fouten die het vertrouwen beschamen, worden breed uitgemeten.’

'Vertrouwen is voor de overheid iets externs waarop je weinig invloed hebt. Intern moet je je wel steeds afvragen of je betrouwbaar bent'

Klievink analyseert het zo: ‘De meeste burgers hebben weinig met de overheid van doen. Wat ze doen – belastingaangifte, een paspoort aanvragen – gaat meestal goed. Er gaat ook veel fout, en dat betreft vaak kwetsbare mensen. Als de overheid die paar transacties van mij fijner laat verlopen of de Wmo beter verdeelt, merk ik daar niets van. En toch is het waardevol.’

Klievink: ‘Vertrouwen is voor de overheid iets externs waarop je weinig invloed hebt. Intern moet je je wel steeds afvragen of je betrouwbaar bent. Een overheid heeft macht, en die moet ze legitiem aanwenden. Dat betekent dat je steeds moet afwegen of de opbrengsten van datagebruik of tracking-gegevens voor bijvoorbeeld veiligheid of kostenbesparing proportioneel zijn ten opzichte van de kosten of de eventiele inbreuk op privacy. De waarden moeten in balans zijn.’

Het volledige artikel is eerder verschenen op de website van Leiden-Delft-Erasmus Universities, een samenwerkingsverband van de drie Zuid-Hollandse universiteiten. Het artikel is gepubliceerd in het kader van de white paper Smart Cities dat in juni verschijnt.

Tekst: Rianne Lindhout
Beeld: Gerd Altmann / pixabay.com

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.