Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe SSH-labs Sylvius: ‘De basis moet goed zijn’

Voordat de SSH-labs in het Sylviusgebouw in het nieuwe academisch jaar opengaan, moeten er nog wel wat hobbels genomen worden. Maar als straks alles is geregeld, zijn de laboratoria een plek ‘waar je zo goed als alles kunt doen wat je in je labonderzoek zou willen doen.’

1 september 2023 gaan de nieuwe SSH-labs in het Sylviusgebouw officieel open voor de eerste onderzoekers van FSW en FGW. De nieuwe ruimtes bieden straks een zee aan mogelijkheden en kansen. Maar voor en nadat de labs op 23 juni worden opgeleverd, moet er nog veel werk verzet worden. De werkgroepen zullen er de hele zomer druk mee zijn. Het gaat om zaken als inrichting, verhuizing en de werving van een lab manager. Een belangrijk onderdeel van het werk is het in kaart brengen van de behoeften van de toekomstige gebruikers, en ervoor zorgen dat zij zo veel mogelijk gefaciliteerd worden.

‘Het nieuwe laboratorium is echt uniek, ik zou geen ander voorbeeld weten waarbij zoveel verschillende faciliteiten voor onderzoek in het SSH-domein zijn samengebracht.’ Aan het woord is Maureen Meekel, onderzoekstechnicus bij de faculteit Sociale Wetenschappen en nu bijna fulltime bezig met de verschillende werkgroepen voor de SSH-labs. Rob Goedemans, informatiemanager en namens de faculteit Geesteswetenschappen ook betrokken bij het project, vult aan: ‘Er komt een virtual reality lab dat zo groot is dat je er zelfs dans kunt onderzoeken, een lab dat is opgezet als een klaslokaal en er is een geluidkritisch lab waarin je bijvoorbeeld muziek kunt gebruiken bij je onderzoek.’

Samen koffie drinken

De SSH-labs hebben nog een andere unieke feature: FSW en FGW werken heel nauw samen bij de totstandkoming. Goedemans: ‘We werken niet alleen samen aan de laboratoria zelf, maar we ontwikkelen gezamenlijk ook andere zaken, zoals governance, protocollen en de onderzoeksondersteuning.’ Het is de bedoeling dat die samenwerking ook wordt voortgezet door andere collega’s als de labs eenmaal open zijn. Meekel: ‘In de nieuwe labs komen verschillende onderzoekers van verschillende afdelingen en faculteiten vanzelf met elkaar in contact. Ze spreken over hun onderzoeken en methodes, ze drinken samen koffie, en wie weet ontwikkelen ze straks ook samen nieuwe onderzoekslijnen.’ In eerste instantie zijn onderzoekers van FSW en FGW de gebruikers van de laboratoria, later komen daar mogelijk ook nog collega’s van andere faculteiten bij, zoals Rechten en Archeologie

Je draai vinden

Lotte van Dillen, onderzoeksdirecteur van het Instituut Psychologie, benadrukt dat de kwaliteit van de laboratoria veel beter zal zijn dan die van de huidige labs, vooral omdat de apparatuur en verdere inrichting straks veel nieuwe onderzoeksmogelijkheden bieden. ‘Het ligt in de lijn der verwachting dat de labs de samenwerking tussen verschillende disciplines gaan bevorderen en dat is goed: het geheel is meer dan de som der delen. Tegelijk denk ik dat die interdisciplinariteit vooral iets is voor de langere termijn. Eerst moeten we ervoor zorgen dat de basis goed is en dat iedereen zijn plek vindt in de nieuwe onderzoekslaboratoria. Dat zie je ook bij een` gewone’ verhuizing. Ook dan duurt het echt wel even voordat je je draai hebt gevonden in de nieuwe omgeving, pas daarna word je nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden.’

Goede basis

Zorgen voor een goede basis heeft dus prioriteit, benadrukt Van Dillen. Dit geldt voor de nieuwe laboratoria, maar ook op de verplaatsing van de bestaande faciliteiten waar de instituten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen mee te maken krijgen. Bij die goede basis hoort ook dat er een antwoord komt op vragen van de medewerkers van het Instituut Psychologie. ‘Vanuit het wetenschappelijk personeel is er veel onzekerheid. Een aanzienlijk deel van onze bestaande labfaciliteiten zal verhuisd worden naar de nieuwe locatie. Kunnen de onderzoekers wel het onderzoek blijven doen dat ze willen doen? En op de manier die ze willen? Dat snap ik en we gaan dan ook met dat soort vragen aan de slag. Op dit moment wordt die informatie daarom bij onderzoekers opgehaald door een van de projectwerkgroepen. Ook worden er presentaties georganiseerd.’

De aanstelling van een lab manager is voor haar een belangrijk aandachtspunt. Van Dillen: ‘Ik maak me er sterk voor dat die functie wordt ingevuld door iemand die de wereld van de onderzoekers van binnenuit begrijpt. Iemand die in staat is de schakel te zijn tussen verschillende disciplines en oog heeft voor soms uiteenlopende belangen.’

Innovatiekracht

Van Dillen geeft aan dat de leden van de werkgroep binnenkort bij alle afdelingen langsgaan om te inventariseren wat de gedachten zijn over de SSH-labs. ‘Nu is dus het moment om je wensen en ook je zorgen kenbaar te maken. Dan kunnen we die met elkaar bespreken en proberen tot goede oplossingen te komen. Ik vind het belangrijk dat iedereen meedenkt. We hebben hier zoveel innovatiekracht in huis, kijk maar eens naar al die mensen die nadenken over complexe onderzoeken. Laten we die innovatiekracht constructief inzetten.’

Wensen faciliteren

Antoinette van Laarhoven, universitair docent bij het Instituut Psychologie, is een van de mensen die binnenkort langsgaan bij de onderzoekers van de verschillende afdelingen om in kaart te brengen wat zij nodig hebben voor hun onderzoek. Ze is al bijna tien jaar labcoördinator van de sectie Gezondheids-, Medische-, en Neuropsychologie en heeft daardoor ruime ervaring in het faciliteren en meedenken bij verschillende typen labonderzoeken. Die ervaring zet ze binnen de werkgroep in bij het vormgeven van de SSH-labs. ‘Dat is natuurlijk een uitdaging, want er zijn heel veel mensen bij betrokken. De inzet van de werkgroep is om de wensen van de onderzoekers zoveel mogelijk te faciliteren.’

Zo zoekt Van Laarhoven onder andere samen met de onderzoekscoördinatoren, labcoördinatoren en PI’s uit welke projecten het beste in de SSH-labs passen, en welke het beste in de labs in het Pieter de la Courtgebouw. ‘Op termijn zullen ook de labs in het Pieter de la Courtgebouw worden verbouwd en verbeterd, waarbij een deel van de labs moet plaatsmaken voor onderwijsruimten. Hierop willen we zo goed mogelijk op anticiperen door nu het toekomstige onderzoek zo goed mogelijk in kaart te brengen. Zo weten we waar behoefte aan is, ook na verbouwing.'

Proefpersonen werven

Ook is Van Laarhoven samen met haar collega’s in de projectgroep aan het inventariseren wat mogelijke oplossingen zijn voor knelpunten, bijvoorbeeld rondom proefpersonen. ‘Proefpersonen zullen hun weg naar het Sylvius-gebouw moeten vinden. Daar besteden we extra aandacht aan. Een mogelijk idee is dat onderzoekers van verschillende projecten straks ook gezamenlijk werven. Daardoor wordt het misschien ook makkelijker om proefpersonen te vinden.’ Onlangs werd ze voor het eerst rondgeleid op de tweede verdieping in het Sylviusgebouw waar de SSH-labs worden gebouwd. ‘Ik was echt onder de indruk. Er zijn heel veel verschillende labs, de labs zijn stuk voor stuk erg groot, en er komen zoveel faciliteiten. Zo goed als alles wat je zou willen doen in je labonderzoek, kun je daar straks ook echt doen.’

Planning

  • 15 mei 2023 – rondleiding SSH-labs, tweede etage Sylviusgebouw
  • 25 mei 2023 – informatie sessie door projectgroep voor onderzoekers FSW 
  • Mei-juni 2023 - gesprekken met FSW onderzoekers om onderzoeksplannen op te halen
  • Juni 2023 - informatie-activiteit door projectgroep voor onderzoekers FGW
  • 23 juni 2023– oplevering van de SSH-labs in het Sylviusgebouw.
  • 29 juni 2023 - vrije inloop SSH-labs in het Sylvius voor alle belangstellenden
  • 1 september 2023 – SSH-labs in het Sylviusgebouw gereed voor gebruik
  • Op termijn – verbouwing van de FSW-labs in het Pieter de la Courtgebouw
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.