Universiteit Leiden

nl en

NWO Open Competitie beurs voor twee FGGA-onderzoekers

Zestig onderzoekers hebben een beurs van rond de 50.000 euro gekregen in ronde 3 van het NWO Open Competitie SGW-XS pilot programma. Twee van hen werken bij FGGA: Jolien van Breen en Honorata Mazepus. De 60 onderzoekers gaan met een veelbelovend idee of een vernieuwend en risicovol initiatief van start.

Het onderzoeksproject van universitair docent Jolien van Breen

The Expansion of ‘Violence’: Public attitudes to interpersonal violence in the Netherlands

Interpersoonlijk geweld, zoals moord, mishandeling, of huiselijk geweld, is een onderwerp dat voor veel mensen erg belangrijk is. Het heeft verstrekkende gevolgen voor degenen die er persoonlijk bij betrokken zijn, en creëert ook veel maatschappelijke onrust en discussie. Daarom is het interessant om te zien dat er momenteel in de Westerse wereld fundamentele veranderingen lijken plaats te vinden in de maatschappelijke houding ten opzichte van interpersoonlijk geweld. We (h)erkennen een steeds grotere verscheidenheid aan soorten geweld. Dit project heeft tot doel deze veranderingen beter te begrijpen. Hoe denken wij als samenleving over interpersoonlijk geweld?

Het onderzoeksproject van universitair docent Honorata Mazepus

What do anthropological records tell us about democratic checks and balances? A pilot study of hunter-gatherer politics (ANTHROPOL)

Het doel van ANTHROPOL is om betere verklaringen voor democratische achteruitgang te ontwikkelen, door een innovatieve focus op politieke intuïties. Politieke intuïties hebben zich waarschijnlijk ontwikkeld gedurende de menselijke evolutie. Daarom doet ANTHROPOL een analyse van antropologische verslagen van jager-verzamelaarsamenlevingen om te achterhalen hoe, en onder welke omstandigheden, mensen hun leiders in toom hielden. ANTHROPOL is een interdisciplinair onderzoek om van hedendaagse checks and balances, produceert een originele dataset, en genereert nieuwe hypothesen over waarom democratische burgers vaak onverschillig zijn over machtsmisbruik door leiders. ANTHROPOL is de eerste stap om politieke intuïties te identificeren die relevant zijn voor democratie.

Een overzicht van alle projecten is hier te vinden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.