Universiteit Leiden

nl en

Sarah de Rijcke nieuwe decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen

Prof. dr. Sarah de Rijcke volgt per 1 januari 2024 Paul Wouters op als decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de Universiteit Leiden. Paul Wouters gaat begin januari met emeritaat.

Sarah de Rijcke, hoogleraar Wetenschaps- en evaluatiestudies, wordt de nieuwe decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.
Sarah de Rijcke

Sarah de Rijcke is psycholoog en wetenschapsonderzoeker en promoveerde in 2010 cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is hoogleraar en wetenschappelijk directeur bij het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS), een FSW-instituut dat de dynamiek van wetenschap en de relaties met maatschappelijke ontwikkelingen bestudeert. De Rijcke is gespecialiseerd in evaluatiestudies en wetenschapsbeleid. Haar onderzoek gaat over de vraag hoe wetenschappelijke kwaliteit tot stand komt en welke rol wetenschap speelt - en zou moeten spelen - in de wereld.

Erkennen en waarderen

De Rijcke doet daarnaast ook veel bestuurlijk werk, waarin ze haar kennis benut om het wetenschapssysteem te helpen verbeteren. Zo is ze aan de Universiteit Leiden een van de inhoudelijk trekkers van de regiegroep Erkennen en Waarderen, Academia in Motion. De regiegroep werkt aan een betere balans in loopbanen en kwaliteitsbeoordeling van universitair medewerkers, waarbij er ook aandacht is voor aspecten zoals onderwijs, samenwerking, teamprestaties en de toegankelijkheid van het onderzoek (Open Science). Buiten de universiteit is De Rijcke onder meer lid van de Nederlandse Unesco-commissie (met het For Women in Science-programma in haar portefeuille) en medeoprichter van het internationale Research on Research Institute (RoRi), één van ’s werelds grootste samenwerkingsverbanden voor transdisciplinair wetenschapsonderzoek.

Nieuwe generatie

Het faculteitsbestuur is blij met de benoeming: ‘Sarah is een uitstekend voorbeeld van de nieuwe generatie wetenschappers en leiders. Zij zullen de ontwikkeling naar een moderne open wetenschapsbeoefening en academisch onderwijs gaan vormgeven. De visie en strategie van de faculteit richt zich met name op een gezond werkklimaat en de verbinding en samenwerking tussen de instituten, met de universiteit en de samenleving. Die missie is bij Sarah in goede handen’, aldus vice-decaan Kristiaan van der Heijden.

Verbindend leider

Het College van Bestuur kijkt ernaar uit om met De Rijcke samen te werken. Rector Hester Bijl: ‘We zijn erg blij met deze benoeming. Sarah is een zeer ervaren wetenschapper met veel inhoudelijke kennis en expertise en ze kent de faculteit en de universiteit goed. Ze heeft het CWTS heel goed geleid als Wetenschappelijk Directeur. Daarnaast is ze als internationaal expert actief in onze stuurgroep Academia in Motiondie onder meer werkt aan de transitie naar een open kennisgemeenschap. Ze is als verbindend leider sterk gericht op samenwerking. Dat is precies wat we zoeken in een decaan.’

Gezond werkklimaat

Sarah de Rijcke over haar benoeming: ‘Ik heb veel zin om volgend jaar aan de slag te gaan als nieuwe decaan van de FSW. Ik ga me inzetten voor een mensgerichte faculteit waar kritisch denken, reflectief leren, het verlagen van de werkdruk en een open dialoog over kwaliteit centraal staan. Ook wil ik helpen om barrières tussen faculteiten en disciplines te doorbreken, zodat we samen kunnen werken aan de wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen van nu en van de toekomst.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.