Universiteit Leiden

nl en

AI, feit en fictie: deze conferentie biedt helderheid

Op vrijdag 23 juni vindt in Den Haag de conferentie ‘AI & Society’ plaats, bedoeld voor wetenschappers en beleidsmakers. Het interdisciplinaire onderzoeksprogramma SAILS biedt met deze conferentie een actuele, genuanceerde stand van zaken over AI-technologie. En ook: frisse perspectieven.

Kunstmatige intelligentie (AI) biedt meer dan genoeg stof voor dromers én doemdenkers. De gratis conferentie ‘AI & Society’ beoogt, temidden van alle verhitte debatten, om feit en fictie over Ai van elkaar te scheiden. Dankzij het interdisciplinaire karakter van het onderzoeksprogramma SAILS (Society, Artificial Intelligence & Life Sciences) kunnen Leidse wetenschappers vanuit een totaalpakket aan invalshoeken de impact van AI-technologie bekijken. ‘We vinden het belangrijk om die kennis te delen, zeker nu er heel veel ruis is over AI’, zegt medeorganisator en onderzoeker Anne Meuwese.

De grens van ChatGPT

Als bekend voorbeeld noemt ze ChatGPT: handig hulpmiddel of een taalmodel dat legio banen overbodig maakt? ‘We moeten ChatGPT zien voor wat het is: een gereedschap dat teksten schrijft op basis van bestaande online bronnen. En ja, de tool zal in de toekomst nog veel beter worden in het vergaren van bronnen en leggen van kruisverbanden. Maar zélf nieuwe, originele data aanmaken, dát kan het niet. Experts denken dan ook dat er een grens zit aan de mate waarin ChatGPT verbeterd kan worden.’ ChatGPT en andere large language models komen dan ook uitgebreid tijdens de conferentie aan bod.

Positieve doeleinden

Bovendien, benadrukt Meuwese, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de positieve maatschappelijke doeleinden waarvoor AI kan worden ingezet. ‘Bijvoorbeeld bij het bevorderen van diversiteit in onze samenleving. Daar besteden we tijdens de conferentie dan ook een apart panel aan.’ Het zijn dit soort nuances en nieuwe perspectieven die naar voren zullen komen tijdens de conferentie.

Scherpst van de snede

Het evenement is in eerste instantie bedoeld voor beleidsmakers, wetenschappers en mensen die werkzaam zijn in de wereld van AI in brede zin. ‘Maar iedereen is welkom. Een brede maatschappelijke discussie over AI is immers wat er nodig is’, voegt Meuwese toe. Wat kunnen bezoekers verwachten? ‘Een frisse blik - wat is er nu precies gaande op alle deelgebieden van AI? En concrete opties voor de balans waarmee veel professionals in deze sector worstelen: een balans vinden tussen inzetten van innovaties en aandacht hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen.’ Meuwese, hoogleraar en onder meer onderzoeker van EU-wetgeving over AI, ziet dat Nederlandse bestuurders worstelen met de timing van AI-wetgeving. ‘Velen van hen vinden het lastig om te bedenken wat ze nú, op dit moment, zelf kunnen doen terwijl er in Brussel onderhandelingen plaatsvinden over de AI-verordening en in Straatsburg het AI-verdrag. Om die beslissingen te kunnen nemen, heb je een goed overzicht nodig van de state of the art van AI. En dat bieden we tijdens deze conferentie.’ Diezelfde state of the art is uiteraard ook voor wetenschappers binnen en buiten de Universiteit Leiden belangrijk. Zij kunnen rekenen op discussies op het scherpst van de wetenschappelijke snede, en er is voldoende gelegenheid om elkaar tijdens panels en een netwerkmoment uitgebreider te spreken.

Zelf kijkt Meuwese uit naar de diverse perspectieven op AI die tijdens de conferentie naar voren zullen komen. ‘AI is in steeds meer organisaties aan het doorsijpelen. Zo zal ook Kathleen Ferrier van UNESCO spreken, ik ben erg benieuwd naar haar perspectief. Zo hoop ik aan het eind van de dag weer een completer beeld te hebben van alle zienswijzen op AI.’

Conferentie AI & Society

Wanneer: vrijdag 23 juni, 13 – 17u
Waar: Wijnhaven, Den Haag
Meer informatie en aanmelden: https://aiandsociety.nl/

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.