Universiteit Leiden

nl en

Briitta van Staalduinen wint Best Dissertation Award

Universitair docent Briitta van Staalduinen heeft de Best Dissertation Award ontvangen van de American Political Science Association, Class and Inequality Section. Haar proefschrift, Ethnic Inequality in the Welfare State, gaat in op het harmoniseren van de grote etnische ongelijkheden in welvaartsstaten.

Van Staalduinen stelt in haar proefschrift dat, als reactie op polarisatie in de arbeidsmarkt die volgde op de overgang naar een kenniseconomie, welvaartstaten hun sociale beleid hebben herzien. Het beleid spitste zich toe op het bevorderen van de werkgelegenheid voor immigranten en minderheden, niet op het vergroten gelijkheid van kansen. Ze gebruikt een breed palet aan bronnen en methoden om te laten zien hoe beleidsinterventies in Finland, Duitsland en het VK investeren in sectorspecifieke en taalkundige vaardigheden. Deze investeringen gaan ten koste van het uitbreiden van middelen die cruciaal zijn voor mobiliteit in de kenniseconomie, zoals waardevolle sociale netwerken en sterke interactieve competenties.

Voorrang

Ten slotte zegt ze dat dit beleid niet alleen een reactie is op polarisatie in de arbeidsmarkt, maar ook het product is van een politieke context. Beleidsmakers geven voorrang aan de zorgen van kiezers over het vermijden van economische risico’s en het aanpakken van werkloosheid onder immigranten. Beleid ontwikkelen om betere toegang van immigranten tot de arbeidsmarkt te bevorderen, komt op de tweede plaats.

Van Staalduinen is als universitair docent verbonden aan de Afdeling Economie en het Instituut Bestuurskunde. Ze maakt deel uit van het interdisciplinaire stimuleringsprogramma Social Citizenship van de Universiteit Leiden. Van Staalduinen haalde haar PhD Government aan Harvard University.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.