Universiteit Leiden

nl en

Collegecolumn: Terugblik strategische conferentie

Onze jaarlijkse strategische conferentie was dit jaar op 15 en 16 juni in Soesterberg en is inmiddels een traditie op onze universiteit. Zo’n honderd collega’s, onder wie faculteitsbesturen, wetenschappelijk directeuren, directeuren van expertisecentra en ons Bestuursbureau, de medezeggenschap en studentassessoren, komen anderhalve dag samen om, los van de waan van de dag, met elkaar van gedachten te wisselen over voor de universiteit belangrijke onderwerpen.

Op deze dagen nemen wij bestuurders even afstand van onze dagelijkse routines om te reflecteren op ons functioneren. Wij hebben dit jaar vooral gekeken naar twee thema’s uit ons strategisch plan: internationalisering en ruimte voor vernieuwing.

In deze rubriek geven Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos een kijkje achter de schermen bij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Hoe ziet hun werk eruit? Waar zijn ze enthousiast over? Wat zijn uitdagingen die ze tegenkomen? Het bouwen aan een gezonde, betrokken en lerende organisatie begint met het delen van wat je bezighoudt. Dit keer is de beurt aan Martijn Ridderbos.

Internationalisering

Deze thema’s zijn allebei heel actueel. Tijdens onze bijeenkomst nota bene is er door de Tweede Kamer gedebatteerd over de instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs en de vraag of deze beperkt moet worden. Het debat in Den Haag hielp ons in Soesterberg de juiste vragen op tafel te krijgen en uit te diepen. We hebben gesproken over de belangrijke rol van internationale studenten en medewerkers bij de ontwikkeling van de universiteit.

Internationale studenten zijn een waardevol onderdeel van onze classrooms en studentengemeenschap.

Zoals Hester Bijl aangaf in haar collegecolumn van september zien wij juist veel toegevoegde waarde van de aanwezigheid van internationale studenten. Internationale studenten zijn een waardevol onderdeel van onze classrooms en studentengemeenschap. Wij doen ons best om hen zo goed mogelijk te ontvangen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat studentenwoningcorporaties ook woningen beschikbaar stellen voor internationale studenten. Toch leeft door de huidige landelijke discussie bij zowel onze internationale studenten als onze internationale medewerkers de angst niet meer welkom te zijn op de universiteit. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en we doen er alles aan om dit gevoel weg te nemen.

Naast het bespreken van actuele politiek biedt onze strategische conferentie ook ruimte voor nieuwe ideeën en voor concretisering van bestaande ideeën. Zo debatteerden wij over het internationale reisbeleid van de universiteit. Veel van onze onderzoekers moeten intercontinentaal reizen, en dan is de trein geen oplossing, maar hoe dragen we dan wel bij aan onze ambities op het terrein van duurzaamheid? Hierbij werd bijvoorbeeld gedacht aan een maximumhoeveelheid CO2 die de faculteiten zouden mogen uitstoten.

Ruimte voor vernieuwing

Ik vind het mooi dat we op de tweede dag van de strategische conferentie hebben gewerkt aan het programma ‘ruimte voor vernieuwing’, een van de belangrijke ambities uit ons instellingsplan. We hebben veel ideeën en initiatieven besproken. Bijvoorbeeld een aanpassing van ons HR-systeem SAP, dat bij gaat dragen aan slimmer en eenvoudiger werken. Met de opbrengsten van de tweede dag en de andere resultaten van de strategische conferentie ga ik nu aan de slag. Na de zomer zal ik in een volgende column vertellen wat onze actieplannen zijn voor het nieuwe collegejaar.

Deel je graag jouw inzichten of ervaringen naar aanleiding van deze column? Stuur dan een mail naar nieuws@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.