Universiteit Leiden

nl en

Creatieve methoden ontdekken: Wetenschappelijke resultaten delen buiten de academische wereld

Wetenschappelijke resultaten hoeven niet altijd te worden gepresenteerd in essays en academische publicaties. Maar op welke manier kun je onderzoeksresultaten delen met een breder publiek en ze op een begrijpelijke manier overbrengen? Culturele Antropologie studenten in Leiden worden getraind om creatief te zijn en andere methoden te gebruiken om hun kennis te delen door het maken van games, schilderijen, films, zines en vele andere vormen tijdens de eerstejaars cursussen Mediating Anthropology en Ethics in Contemporary Ethnographic Research.

Generaties overbruggen: Onderzoek naar relaties tussen museum en object

In het eerstejaars vak Mediating Anthropology, onder leiding van Mark Westmoreland en Benjamin Fogarty-Valenzuela, worden studenten gevraagd om mee te werken aan een project waarbij ze een 'objectles' ontwerpen over de toekomst van het Volkenkunde Museum en haar verzameling kunstvoorwerpen. Het project heeft betrekking op vier generaties: die van de studenten zelf, die van hun kinderen, die van hun kleinkinderen en die van hun achterkleinkinderen. Met behulp van een speculatieve methodologie onderzochten de studenten de relatie tussen het museum en het object, waarbij ze zowel materiële als conceptuele verbanden in overweging nemen. Het doel is om uit hun onderzoek aantrekkelijke vormen van antropologische productie te creëren.

Verbeeldingskracht ontketenen

De 27 objectlessen die hieruit voortkwamen, waren gericht op een grafisch essay, waarin tekst en beeld worden gecombineerd om een overtuigend argument of verhaal te presenteren en kritisch denken aan te moedigen. Hoewel het grafisch essay verschillende vormen kan aannemen, zoals kaarten, zines of strips, was de beperking voor dit project om de output te ontwerpen op één A3-blad. Het project leert de studenten om hun verbeelding van de toekomst van etnografische musea te verkennen en biedt een interessante blik op de manier waarop deze generatie haar eigen toekomst ziet.

Het maken van publiek toegankelijke bronnen over 'Hacking Ethnography'.

In het eerstejaars vak Ethics in Contemporary Ethnographic Research van John Boy kregen studenten de opdracht om een project uit te voeren met als doel bij te dragen aan een verzameling publiek toegankelijke bronnen rond het thema 'Hacking Ethnography'. De opdracht hield in dat studenten in groepen moesten samenwerken en een zine of film moesten maken om de uitdagingen van ethische richtlijnen op het gebied van etnografisch onderzoek te verkennen en aan te pakken. Het veranderende landschap van onze digitale samenleving, waarin onderzoekers sterk afhankelijk zijn van digitale hulpmiddelen, benadrukt de risico's die hiermee gepaard gaan en die mogelijk tot grotere problemen kunnen leiden. 

Ethisch bewustzijn bevorderen

Het idee achter deze opdracht is tweeledig: ten eerste is er een duidelijk gebrek aan toegankelijke hulpmiddelen voor kwalitatieve onderzoekers om te kunnen omgaan met de complexe aspecten van het uitvoeren van veldwerk in een wereld die rijk is aan gegevens. Ten tweede moeten we als gemeenschap collectief ethische normen opstellen, en groepsprojecten zoals deze bieden de mogelijkheid om deze normen gezamenlijk te definiëren en te verfijnen. Door hun eigen publiek toegankelijke bron te creëren, worden studenten aangemoedigd om waardevol inzicht en praktische begeleiding te creëren voor medestudenten en junior en senior etnografen op het gebied van deelnemersbescherming, gegevensbeveiliging en algemene onderzoeksethiek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.